Koninklijke onderscheiding voor Harrie Brugmans uit Veghel

SCHIJNDEL – Tijdens de vrijwilligersavond van de EHBO vereniging Schijndel bij Zorghoeve ’t Binnenveld is de heer Harrie Brugmans Koninklijk onderscheiden. Brugmans was aangenaam verrast toen burgemeester Kees van Rooij binnen stapte. Van Rooij werd gevolgd door familie en kennissen en vrijwilligers van de EHBO.

De burgemeester was naar Schijndel gekomen om de heer Brugmans een Koninklijke onderscheiding uit te reiken en te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van Rooij prees Brugmans en sprak zijn waardering uit voor de vrijwillige werkzaamheden die de heer Brugmans al jaren verricht voor de gemeenschap. Vanwege de coronamaatregelen kon de burgemeester niet zelf de onderscheiding opspelden. Die eer viel te beurt aan mevrouw Brugmans. Een luid applaus en een ‘lang zal hij leven’ door familie en kennissen vervingen de traditionele handdruk.

Een overzicht van de verdiensten van Harrie Brugmans:
Van 1984 tot nu is hij penningmeester van en vrijwilliger bij de EHBO Vereniging Schijndel. De heer Brugmans zet zich in bij de activiteiten en evenementen. Daarnaast assisteert hij bij de bloedbank en zet hij zich in bij de herhalingslessen. Daarbij zorgt hij voor de nodige materialen. Ook verzorgt hij de jaarlijkse collecte.

Van 1992 tot 2017 was Brugmans vrijwilliger bij de Vereniging Ligplaatshouders Heusden/Watersportvereniging WSV Heusden. Hij assisteerde de havenmeester op technisch gebied. Zij hebben intensief samengewerkt met het voorbereiden en uitvoeren van de renovatie van de steigers. Voorts fungeerde hij als gastheer in de kantine en was actief voor de activiteitencommissie.

Van 2011 tot nu is Burgmans secretaris van bewonersvereniging De Bimd. Hij zet zich hierbij in als technisch adviseur en verricht hand-en-spandiensten voor de oudere bewoners.

KO Harrie Brugmans
Felicitaties voor Harrie Brugmans