Koninklijke Erepenning voor 75-jarige EHBO Schijndel

Locoburgemeester Jan Goijaarts (l) reikte de Koninklijke Erepenning met oorkonde uit aan het voltallige bestuur van EHBO Vereniging Schijndel tijdens de feestavond om het 75-jarig bestaan te vieren.
Fotograaf: Paul van Asseldonk

SCHIJNDEL - Het bestuur van EHBO Vereniging Schijndel heeft zaterdag de Koninklijke Erepenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Jan Goijaarts van Meierijstad. De Koninklijke Erepenning wordt verleend door de Koning aan (sport)verenigingen, stichtingen of instellingen. Het symboliseert het respect en de waardering van de Koning voor de bijzondere verdiensten van EHBO Vereniging Schijndel.

De vereniging telt zo’n tweehonderd leden en werd opgericht in 1948. In de statuten staat: De vereniging heeft als doel te bevorderen al datgene, wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke hulp bij ongevallen.’ Dat doel wordt onder meer bereikt door het organiseren van cursussen, het houden van herhaling avonden en het verlenen van hulp bij de organisatie van evenementen.

Grote betrokkenheid
Het toekennen van de Koninklijke Erepenning is een stuk waardering voor alles wat de vereniging in 75 jaar heeft gedaan en de betrokkenheid bij de gemeente. De vereniging is altijd een betrouwbare instantie gebleken voor opleidingen en het bemensen van de vele (sport)evenementen in Schijndel en omgeving. Naast de basiscursus EHBO heeft biedt de vereniging tal van andere cursussen; voor de jeugd via de scholen, GOR (gewondenzorg onder rampen) opleidingen, kader en lotus opleidingen en reanimatiecursussen. In samenwerking met Hartsafe worden AED-cursussen gegeven en herhalingslessen aangeboden.

EHBO Vereniging Schijndel heeft vanaf nu het recht om op briefpapier of gedrukte stukken melding te maken van de onderscheiding.