Komende maanden meer kans op lawaaioverlast straaljagers


VOLKEL - De komende vier maanden kan er vaker geluidsoverlast plaatsvinden van straaljagers van de vliegbasis Volkel., want vanaf donderdag 8 september 2022 tot en met donderdag 12 januari 2023 neemt vliegbasis Volkel de taak voor de bescherming van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg over. Deze taak wordt gezamenlijk en afwisselend uitgevoerd door F-16’s van Nederland en België. 

Eén van de taken van de Koninklijke Luchtmacht is het adequaat reageren op schendingen van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Er staan daarvoor permanent twee F-16 jachtvliegtuigen met een korte waarschuwingstijd paraat. Nederland en België leveren bij toerbeurt QRA-jachtvliegcapaciteit. Dat gebeurt vanaf de vliegbases Volkel en de Belgische vliegbases Kleine-Brogel en Florennes. De QRA (Quick Reaction Alert) kan binnen enkele minuten opstijgen om een ongeïdentificeerd toestel in het Benelux-luchtruim te onderscheppen.
Wanneer de gevechtsleiding van het AOCS opmerkt dat een vliegtuig het Nederlandse luchtruim binnenvliegt zonder radiocontact te maken, worden de F-16’s van de QRA gealarmeerd om op te stijgen en het toestel te onderscheppen..
De luchtgevechtsleiding binnen Europa werkt nauw samen op het moment dat ongeïdentificeerde vliegtuigen naar een luchtruim van een naburig land dreigen te vliegen, zodat er tijdig kan worden ingespeeld op een mogelijke dreiging.