Komen er toch 100 spoedzoekers-woningen in Veghels Buiten ?

VEGHEL - Het in Veghel Zuid zo fel bekritiseerde ‘spoedzoekerscomplex’ in Veghels Buiten gaat er in een kleinere variant zeer waarschijnlijk wél komen. Dat concludeert het Brabants Dagblad donderdag na een gesprek met Roger Sevenheck van PUP Real Estate, die zegt nu al meer dan 40 inschrijvingen te hebben voor dit project.

De gemeente Meierijstad wil geen grootschalig plan, maar maximaal 100 woningen zou eventueel een optie zijn. Sevenheck zegt nu dat hij de gemeenteraad van Meierijstad dringend vraagt om toch de bouw van 250 woningen toe te staan. En ook vraagt hij het gemeentebestuur om toch vooral haast te maken met de plannen want, zo zegt Sevenheck in het BD, “de woningen hadden er nu al kunnen staan".

Ophef

Over de bouw van spoedzoekerswoningen in Veghels Buiten is het afgelopen jaar al heel veel te doen geweest. De buurt verzette zich fel tegen de grootschaligheid van het plan op de plaats van de vroegere FIAT-garage, want in eerste instantie lag er een plan voor 480 woningen. Dat is door de projectontwikkelaar inmiddels teruggebracht naar een plan voor 250 woningen. Maar ook daar ziet de buurt in Veghel Zuid helemaal niets in.

Raadsvergadering

Ongetwijfeld zal dit plan ook de komende maand aan de orde komen tijdens de gemeenteraadsvergadering, want op de agenda staat deze maand het voorstel van B en W om een woningbouwoffensief Meierijstad vast te stellen.

Overigens zegt de projectontwikkelaar dat de mensen die zich nu al hebben ingeschreven voor het spoedzoekers-complex zich geen zorgen hoeven te maken want als de gemeenteraad niet op zijn verzoek voor meer woningen in gaat dan wil hij ‘natuurlijk gaan voor die 100 woningen’.