Kleine woningbouwplannen mogen van college doorgaan

MEIERIJSTAD – Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad heeft ingestemd met een aantal woningbouwplannen die de afgelopen tijd ter inzage hebben gelegen.

In het voormalige schoolgebouw ’t Kwekkeveld aan de Gasthuisstraat in Schijndel komen zeven sociale huurwoningen. Op het terrein worden ook acht nieuwe sociale huurappartementen gebouwd. De gemeente Meierijstad heeft het gebouw verkocht aan woningcorporatie Woonmeij. De gevel van de school blijft intact, zodat het beeldbepalende, monumentale gebouw niet wordt aangetast.

Erp

Ook het plan voor huizen aan de Hezelstraat in Erp mag van het college door gaan. Er komen acht levensloop bestendigde huizen op de hoek Hezelstraat/Den Uil. Die worden gebouwd op een braakliggend terrein. De ontwikkelaar van het plan draagt een deel van de grond over voor de reconstructie van de Hezelstraat en de aanleg van een openbaar voetpad naar het sportpark.

Zijtaart

Een rundveehouder aan de Pastoor Clercxstraat 16 in Zijtaart wil zijn bedrijf beëindigen. Uitbreiding is geen optie omdat het te dicht bij burgerwoningen ligt. Daarom willen burgemeester en wethouders meewerken aan het plan om overtollige stallen te slopen en op die plek een bedrijfsverzamelgebouw voor twee bedrijven neer te zetten. De langgevelboerderij met paardenstallen blijven staan.

Nijnsel

De eigenaar van café Oud Nijnsel aan de Azaleastraat in Nijnsel, daarentegen, krijgt geen toestemming om zijn horecabedrijf te slopen en er acht woningen en een afhaalrestaurant te vestigen. Dat past niet in het gemeentelijk beleid.

Voormalige school 't Kwekkeveld