Kick Arts Project voor scholieren (Video)

MEIERIJSTAD – Leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen hun creatieve talenten ontdekken tijdens het Kick Arts-project van CHV Academy. Ze komen hiervoor wekelijks bij elkaar om met kunst in aanraking te komen.

Zoals donderdag in ’t Spectrum in Schijndel. Leerlingen van het Elde College gingen daar aan de slag met klei. Onder leiding van Hanneke van Bakel van CHV Academy en vakdocent Suzanne van Doremalen konden ze handvaardigheid testen met het maken van voorwerpen die tijdens een volgende sessie de oven in gaan. “We willen de jeugd blijven prikkelen om alle kunstvakken te ontdekken”, vertelt Hanneke van Bakel over het project. Volgens haar is het de bedoeling dat Kick Arts de jeugd fasciliteert om te onderzoeken wat men leuk vindt en waar hun talent ligt. “De creativiteit die ze hier opdoen nemen ze mee in hun toekomst. Het is goed om probleemoplossend te werken. Hoe creatiever je bent, hoe makkelijker je problemen oplost”, aldus Hanneke.

Aan het Kick Arts Project doen momenteel leerlingen mee van het Elde College uit Schijndel en het Fioretti College uit Veghel. Het is de bedoeling om dit in de toekomst uit te breiden zodat meer leerlingen in staat worden gesteld hun creativiteit te ontdekken en ontplooien.