Keldonk komt in het geweer tegen zonnepark

MEIERIJSTAD – Het verzet tegen windmolens en zonneparken in Meierijstad groeit. Waren het aanvankelijk de inwoners van Wijbosch die het felst protesteerden, daar hebben de inwoners van Keldonk zich bij aangesloten. De gemeenteraad praat donderdag 6 februari over de kwestie. Tijdens een commissievergadering vorige week bleek al dat veel raadsleden tegen windmolens bij natuurgebieden willen.

MEIERIJSTAD – Het verzet tegen windmolens en zonneparken in Meierijstad groeit. Waren het aanvankelijk de inwoners van Wijbosch die het felst protesteerden, daar hebben de inwoners van Keldonk zich bij aangesloten. De gemeenteraad praat donderdag 6 februari over de kwestie. Tijdens een commissievergadering vorige week bleek al dat veel raadsleden tegen windmolens bij natuurgebieden willen.

Zowel de dorpsraad van Keldonk als individuele inwoners hebben zich nu tot de gemeenteraad gericht. De protesten richten zich vooral tegen de gebieden Het Lijnt en het Gerecht als zoekgebied. De dorpsraad vindt dat de energietransitie in een breed provinciaal en landelijk perspectief bekeken moet worden.

De raad wil geen harde confrontatie maar praten. Ze schrijft daarover: “Als dorpsraad Keldonk scharen wij ons achter de bezwaren die zijn ingediend met betrekking tot schade aan flora en fauna, maar staan open voor een duurzame oplossing, met gelijke verdeling en schadeloosstelling waar nodig. Doordachte besluitvorming en geen overhaaste beslissingen nemen lijkt ons een juiste raadgever”.

In Keldonk is een actiegroep opgericht met de naam LijnRecht. Die keert zich vooral tegen de plannen voor een groot zonnepark. “We wonen in Buurtschap LijnRecht achteraf, daar zijn we onszelf zeer bewust van. Maar dat mag en kan niet betekenen dat we dan maar zonder meer als zoekgebied worden bestempeld.

De dertien gezinnen in het gebied kunnen niet net als Wijbosch een petitie met duizend handtekeningen overleggen. “Nee een petitie met meer dan 1000 handtekeningen aanreiken lukt ons niet. Maar we kunnen wel in het kort aangeven in wat voor een prachtig gebied wij wonen: een gebied met een prachtige geschiedenis; een gebied met veel weidevogels, vleermuizen, dassen, reeën en amfibieën, een straat met maar liefst vijf monumentale panden; kortom het mooiste plekje van Keldonk, misschien wel het mooiste plekje van Meierijstad”, aldus de actiegroep.

LijnRecht is bang dat de omgeving straks één groot zonnepark wordt. “Het bedrijf Solarcentury heeft inmiddels al een getekende overeenkomst met deze twee landbouwers, waarin vermeld is dat ze hun mond moesten houden waarschijnlijk om geen onrust te veroorzaken. Onze inschatting is dat er al een overeenkomst ligt bij deze twee ondernemers van 175 ha. Daarnaast was Solarcentury ook in overleg met de gemeente om hun ideeën en plannen richting een groot zonnepark te promoten. Hoe kwalijk is dat. Zijn wij een zoekgebied, omdat er al initiatieven lagen, hoe gemakkelijk is dat dan voor de gemeente?” vraagt de actiegroep zich af.

LijnRecht gaat zich daar met hand en tand tegen verzetten. ‘Wij, de bewoners van LijnRecht gaan strijden, strijden voor het behoud van het gebied gelegen tussen het Lijnt en het Gerecht”, schrijft de actiegroep aan de gemeenteraad.