Kantoorpand Heidebloemstraat gaat onderdak bieden aan 70 arbeidsmigranten

SCHIJNDEL - De gemeenteraad van Meierijstad heeft donderdag ingestemd met het raadsvoorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de plannen die er zijn om het leegstaande kantoorpand aan de Heidebloemstraat 15 in Schijndel te gaan gebruiken voor het huisvesten van 70 arbeidsmigranten.

Hoe weinig leefruimte de toekomstige bewoners daar krijgen werd visueel duidelijk gemaakt door de fractie van Gemeentebelang, die in de raadszaal een zwart plastic doek uitvouwden om te laten zien wat een leefruimte van 12 vierkante meter inhoudt.
Veel indruk maakte de fractie daar niet mee, want meerdere raadsleden merkten op dat zij in hun studententijd wel op kleinere kamers gewoond hadden, zonder problemen.

Bezwaren
Door een verklaring van geen bedenkingen af te geven is het niet nodig om het bestemmingsplan te wijzigen want door zo'n bestemmingsplan-wijziging kan een lange bezwaren-procedure de plannen heel lang tegen houden.
Maar omdat de initiatiefnemer, uitzendbureau JJM, heeft aangegeven dat het gebouw maximaal 15 jaar gebruikt gaat worden voor huisvesting van arbeidsmidranten en daarna weer de bestemming kantoor zal krijgen, is er dus geen bestemmingsplanwijziging nodig.
JJM heeft aangegeven met de buurtbewoners in gesprek te zullen gaan over de plannen en de uitkomst daarvan te zullen melden aan de raad.
En dat was voor het overgrote deel van de raad voldoende om in te stemmen met het raadsvoorstel.