Jongeren Boskant maken zelf plan voor parkje

BOSKANT- Jongeren in Boskant hebben een plan gemaakt voor het grote grasveld tussen de Wilgenstraat en de Populierenstraat. Ze willen er iets maken voor alle generaties. Op 10 november wordt dat plan aan alle inwoners van Boskant gepresenteerd.

Het terrein ontstond in de jaren vijftig tussen de huizen die toen gebouwd werden. Daarna werd er een jongerencentrum gebouwd, maar dat is inmiddels weg. Wat overbleef was een groene ruimte omzoomd door bomen.

Parkje voor alle generaties

Een groep jonge Boskanters heeft in april van dit jaar het idee opgepakt om hier een parkje te maken dat voor alle generaties en leeftijden wordt ingericht. Ouderen kunnen elkaar daar ontmoeten en bewegen. Jongeren kunnen er sporten en gezinnen kunnen er recreëren.

De dorpsraad en de gemeente zijn inmiddels warm gemaakt voor het plan. Het past helemaal in de visie van gezondheid en bewegen, het tegengaan van eenzaamheid en het stimuleren van gemeenschapszin.

De jongeren presenteren hun plan 10 november aan de inwoners van Boskant. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de Vriendschap.

Foto Google Maps