Jongeren aan Meierijstad binden met stages en huizen

Eigen HBO opleiding in Meierijstad niet haalbaar

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad gaat niet proberen onderwijsinstellingen op HBO- of wetenschappelijk niveau binnen de gemeentegrenzen te krijgen. In plaats daarvan vindt de gemeente het verstandiger ervoor te zorgen dat studenten uit Meierijstad in hun eigen woonplaats stage kunnen lopen.

Dat blijkt uit een brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. In Meierijstad is één HBO-instelling, namelijk de PABO van Fontys in Veghel. Meer lijkt niet mogelijk.

Jongeren trekken na hun middelbare schoolopleiding daarom naar grote steden in de regio waar wel HBO- en WO-opleidingen zijn. Dat betekent dat ze Meierijstad soms verlaten, in ieder geval voor een aantal jaren.

Voldoende huizen

Dat is waar de rol van de gemeente als bemiddelaar begint. Om ervoor te zorgen dat die jongeren hun binding met Meierijstad houden is het volgens de gemeente belangrijk dat ze stage in de eigen gemeente kunnen lopen en dat er voldoende huizen worden gebouwd waar ze kunnen wonen als ze dankzij hun stage een baan in Meierijstad vinden.

Daarover heeft de gemeente gesproken met vertegenwoordigers uit het onderwijs en het bedrijfsleven. Ze waren het er allemaal over eens dat ze samen moeten proberen jongeren kansen te bieden in hun eigen omgeving als stagiair aan de slag te gaan. Daardoor wordt de kans groter dat ze daar ook hun eerste baan vinden en in hun woonplaats blijven.

Grote bedrijven in Meierijstad hebben al initiatieven ontplooit om studenten van HBO- en WO-opleidingen kansen te bieden. Gesprekken met het midden- en kleinbedrijf bieden volgens de gemeente hoop dat ook die sector zich extra gaat inspannen. MBO-opleiding de Leijgraaf speelt daarin een belangrijke rol want het is van belang dat de opleiding aansluit bij het bedrijfsleven.

Foto door Mikael Kristenson op Unsplash