Jong Nederland bouwt 75 nieuwe woningen in Keldonk

KELDONK - Jong Nederland bouwde deze week samen met de Vrijwilligerscentrale extra woonruimte voor mezen. Al jaren leven er zorgen in Keldonk of het aanbod van betaalbare woningen wel op het gewenste peil blijft. Een hapering in bouwmogelijkheden voor jonge gezinnen treft immers de school en het verenigingsleven. Zaken die van groot belang zijn voor behoud van de vitaliteit van het dorp. Dorpsraadvoorzitter Wouter van Boggelen legt met de mezenkastjes een link naar het te kort aan woningen in Keldonk.

Nestkastjes voor mezen
Afgelopen vrijdagavond bouwden twintig junioren in de korenmolen De Hoop in Keldonk onder begeleiding van een tiental vrijwilligers de nestkastjes. De kastjes zijn zo gemaakt dat ze een ideale woonstek zijn voor mezen. De 75 nieuwe “woningen” waar het hier om gaat betreft geen echte woningen maar met veel vlijt door de groep junioren van Jong Nederland Keldonk vervaardigde nestkastjes voor mezen. Het doel is extra mezen naar Keldonk toe te trekken; een mooi biologisch wapen in de strijd tegen eikenprocessierupsen.

Mezen voeren hun jongen eikenprocessierupsen
Hopelijk worden straks tijdens het broedseizoen veel kastjes bewoond. Mezen voeren hun jongen - indien ze direct in de nabijheid van het nest in voldoende mate aanwezig zijn- eikenprocessierupsen. In twee weken tijd eet één mezenjong maar liefst zo’n 800 rupsen. Met acht of soms wel meer mezenkuikens in één broedseizoen zorgt dat voor een behoorlijke en bovendien zeer natuurlijke beperking van de jaarlijks weer terugkerende rupsenplaag, zo is de verwachting.

Nijpende tekort aan bouwlocaties
Refererend aan het nijpende tekort aan bouwlocaties in het dorp grapt dorpsraadvoorzitter Wouter van Boggelen met een serieuze ondertoon; “De Vrijwilligerscentrale Keldonk en de junioren van Jong Nederland laten hier zien dat je met de juiste voorbereiding en een creatieve doelgerichte aanpak snel iets kunt realiseren om een steeds groter wordend probleem praktisch op te lossen. Ik hoop van ganser harte dat we voor wat betreft de woningbouw in Keldonk ook snel het stadium van praten naar doen zullen bereiken.”

Binnenkort worden de 75 nestkastje opgehangen op diverse plekken in Keldonk. En dan rustig afwachten tot de mezen de verleiding van een zo voedselrijke en comfortabele woonomgeving niet kunnen weerstaan.

De bouwers van Jong Nederland
Fotograaf: Kimberley van Houtum
Harrie van den Biggelaar legt de kinderen uit hoe je een vogelhuisje maakt
Fotograaf: Kimberley van Houtum