Jeugd Boerdonk trekt zich kritiek aan en maakt centrumplannen

BOERDONK – Jongeren in Boerdonk hebben zich de kritiek aangetrokken dat ze te weinig betrokken zijn bij de toekomst van hun dorp. Ze hebben alsnog ideeën aangedragen voor de inrichting van het centrum van het dorp.


Momenteel wordt er een nieuw plan gemaakt voor het dorpshart. Er lagen vier ideeën op tafel en die leverden tientallen reacties van inwoners op. Maar de reactie van de jongeren ontbrak.

Niet over graf heen regeren


Dat vond initiatiefnemer Boerdonk Buitengewoon jammer, want zo redeneerde BB: “De oudere inwoners willen niet over hun graf heen regeren, de jeugd heeft de toekomst.”


Na de kick-off in september ontving BB maar liefst 54 reacties. Hieruit werden vier ideeën aan de Boerdonkse gemeenschap gepresenteerd.


De Boerdonkers kregen 12 november een flink portie huiswerk mee. Een paar dingen vielen op. De huidige seniorenwoningen worden in bijna alle plannen vervangen door nieuwe levensloopbestendige woningen. Er was ook animo om de kloostertuin uit te breiden.


Mensen waren ook gecharmeerd om de verkeerssituatie te veranderen zodat de wegen in het centrum autoluw worden en er een mooi ruimtelijk plein ontstaat.


Dat zijn zaken die allemaal op redelijke termijn zouden kunnen. Voor de lange termijn is Boerdonk afhankelijk van andere instanties. Wat gebeurt er bijvoorbeeld in de toekomst met de kerk in het centrum? Wat gebeurt er met de school? En wat heeft dat dan weer voor gevolgen voor gemeenschapscentrum de Hazenpot en het kindcentrum?

Twee ideeën


Na die sessie kwamen er nog eens zeventig opmerkingen, waaronder een flink aantal van jonge Boerdonkers. De afgelopen maanden zijn deze reacties geanalyseerd en op basis hiervan zijn er uiteindelijk twee ideeën gemaakt over de toekomstige inrichting van het Boerdonkse centrum.


Om woensdag 17 februari 2021 om 19.30 uur worden deze twee ideeën aan Boerdonk en andere belangstellenden gepresenteerd. Wie interesse heeft mee te luisteren kan mailen met info@boerdonkbuitengewoon.nl.


Na deze bijeenkomst vinden meer gesprekken plaats met Boerdonkse belanghebbenden maar ook andere belanghebbenden zoals de gemeente Meierijstad, Woningbouwvereniging Area, het Parochiebestuur Sint Franciscus en schoolorganisatie Skipov. Uiteindelijk rolt daar de eindversie uit.