Jaarrekening gemeente: 23 miljoen positief saldo

Fotograaf: Freepik.com

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad heeft de jaarrekening van 2022 opgemaakt en die op woensdag 17 mei aan de gemeenteraad gepresenteerd. En die rekening was positief: ruim 23 miljoen euro. De gemeente hield dus geld over ten opzichte van de begroting van 2022. Die financiële meevaller kwam onder meer door extra geld dat de gemeente van het Rijk kreeg en projecten waar die wel begroot waren, maar die nog niet uitgevoerd zijn.

Van de 23 miljoen gaat ruim 18 miljoen in de gemeentelijke ‘spaarpot’. Deze zogenoemde algemene risicoreserve is nodig , omdat het er op lijkt dat vanaf 2026 het Rijk juist minder geld aan de gemeenten gaat geven. De overige 5 miljoen worden opgenomen in de begroting van 2023.

Reserve voor de toekomst
De gemeente hield dus geld over ten opzichte van de begroting. Door o.a. geld van het Rijk waar vooraf geen rekening mee werd gehouden en een aantal gemeentelijke projecten dat nog niet(volledig) uitgevoerd kon worden. Een groot deel van het plusbedrag, ruim € 18 miljoen, wordttoegevoegd aan de algemene risicoreserve. Dit helpt de gemeente om in de toekomst risico's op te vangen. De overige 5 miljoen gaan niet naar de algemene reserve, maar neemt de gemeente
op in de begroting 2023. Het college van B&W heeft de jaarrekening goedgekeurd. De raad bespreekt de jaarstukken op 29 juni 2023.