Inwoners Wijbosch duidelijk over windmolens: Nee!

WIJBOSCH - De gemeente Meierijstad wil vijftig hectare aan zonnepanelen toestaan. Het college heeft vier locaties aangewezen waar onderzocht wordt of er windmolenparken kunnen komen. Een locatie is in het natuurgebied van Wijboschbroek. Onze medewerkers Sanne Schoenmakers en Roos van den Berg peilden de mening van de inwoners van Wijbosch. Die hebben een duidelijke mening: Nee!

Wat opviel was dat het merendeel van de inwoners tegen het windmolenpark is. Dat willen ze graag vertellen maar niemand wil met name genoemd worden. Overal hangen posters aan ramen met daarop geschreven ‘Handen af van Wijboschbroek’.

Bewoners hebben een duidelijke mening over dit nieuwe windmolenplan. ‘Wij zijn er zeker flink op tegen! Het enige natuurgebied dat Wijboschbroek nog heeft wordt nu van ons afgenomen. De dieren horen daar te leven’, aldus een mevrouw.

Energieprobleem

Deze uitspraak hoor je bij veel mensen in Wijbosch. Toch weten veel inwoners van Wijbosch geen andere oplossing voor het energieprobleem. Waar moeten de windmolens dan komen? Of waar halen we dan onze energie vandaan? Op deze vraag wisten veel mensen geen antwoord te geven. ‘Er moeten wel windmolens komen maar niet hier. Op een plek waar bomen niet groeien en dieren er geen last van hebben. Misschien langs de scheidingsloop bij Sint-Oedenrode en Schijndel?’, was een opmerking die gemaakt werd.

Ook gaf een inwoner van Wijboschbroek aan zonnepanelen te hebben. ‘Als iedereen zonnepanelen neemt zal dat al flink helpen’.