Inwoners Meierijstad kunnen digitaal vragen stellen over aardgasvrije wijk

MEIERIJSTAD – Heel Nederland moet uiterlijk 2050 van het aardgas af. De gemeente Meierijstad heeft alle inwoners een brief gestuurd waarin staat hoe Meierijstad aardgasvrij wordt gemaakt. Op 5 januari is er een digitaal vragenuur voor de inwoners.

Elke gemeente moet voor eind 2021 bedenken op welke manier ze zorgt dat de gemeente uiterlijk in 2050 aardgasvrij is. Dat plan heet de Transitievisie Warmte. Daarin staat in welke volgorde wijken van het gas afgaan en welke alternatieven daarvoor in de plaats kunnen komen. Het gaat om maatwerk voor de hele gemeente, dus zowel de kernen áls het buitengebied áls de bedrijventerreinen staan in de visie.

De gemeente Meierijstad heeft dit jaar zo’n inventarisatie gemaakt. De resultaten van die technische analyse worden op 6 januari aan de raad gepresenteerd en daarna ook aan de inwoners.

Veel vragen

Uit de analyse komt een longlist; een lijst van wijken die technisch gezien als eerste in aanmerking kunnen komen om van het gas af te gaan. Maar voor de uiteindelijk selectie van de startwijken wil de gemeente ook andere criteria meewegen, zoals: welke renovatieplannen hebben corporaties; waar worden kabels vervangen; in welke wijk zijn inwoners zelf al actief bezig met andere warmtebronnen; hoe is het draagvlak in de wijk?