Inwoners kunnen meepraten over inrichting landschap

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad gaat een nieuwe natuur- en landschapsvisie opstellen. Bewoners van Meierijstad kunnen meedenken. Er is een digitale kaart waarop ze kunnen aanwijzen op welke plekken ze trots zijn en waar dingen moeten worden verbeterd.

Een gespecialiseerd bureau heeft alle landschapsvormen in de gemeente in kaart heeft bracht. Variërend van de loop van alle beken tot de stuifzandgronden.

De komende maanden worden er voornamelijk digitale bijeenkomsten georganiseerd waarin alle organisaties die iets met het landschap te maken hebben met elkaar gaan praten. Eind november moet er een plan liggen waarin staat hoe Meierijstad in de toekomst met de verschillende landschappen moet omgaan.

Uitstraling van gemeente

Een fraai landschap heeft een belangrijke invloed op de uitstraling van de gemeente. Maar ook op de manier waarop mensen recreëren en hun gezondheid. Wethouder Jan Goijaarts: ‘’We hebben een mooi buitengebied, met vele groene parels. Met deze visie geven we dat de aandacht die het verdient. Zo blijven we ook in de toekomst genieten van al het moois dat het buitengebied ons te bieden heeft.’’

De visie staat niet op zichzelf; het is onderdeel van het project Vitaal Buitengebied dat in 2018 startte. Daarin draait alles om de vraag hoe de kwaliteiten van het waardevolle buitengebied van Meierijstad te behouden en waar mogelijk te versterken. Dat vraagt om een goede en duurzame balans tussen de agrarische sector, wonen, volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur, milieu en recreatie. De natuur- en landschapsvisie moet daar op onderdelen antwoord op geven.

Trots
Vanaf donderdag 25 juni heeft iedereen zes weken de mogelijkheid om ideeën en aandachtspunten in te brengen. Mensen kunnen op kaarten de plekken aanwijzen waar ze trots op zijn, maar ook plekken waar nog extra aandacht en verbetering nodig is. Dat kan digitaal, dus 24/7 op: www.meierijstad.nl/enquete-landschapsvisie.

Mensen die minder goed thuis zijn in de digitale wereld kunnen contact opnemen met de gemeente voor een fysieke afspraak.