Inrichting bedrijventerreinen Meierijstad

Geen ‘nieuwe blokkendozen’ op Bedrijventerreinen in Meierijstad

MEIERIJSTAD – Nieuwe grote bedrijven (“blokkendozen”) hoeven er niet meer op te rekenen dat ze zich in de toekomst kunnen vestigen op bedrijventerreinen in Meierijstad.

De gemeenteraad vindt dat nieuwe bedrijventerreinen in principe ten goede moeten komen aan bedrijven die nu al gevestigd zijn in Meierijstad en die willen uitbreiden.

Alleen als het gaat om bedrijven die echt iets toevoegen aan het ecosysteem van Meierijstad kan daar een uitzondering op worden gemaakt. Dat heeft de gemeenteraad besloten.

Voor alle bedrijven die nog nieuwbouw willen gaan plegen in Meierijstad zal gaan gelden dat, zodra het wettelijk mogelijk is, de gemeente die bedrijven de verplichting zal opleggen om zonnepanelen op de daken te leggen.