Ingezonden: Reactie van Hart op discussie openbare toiletten

De beslissing van de gemeenteraad om invalidentoiletten te plaatsen in de centra van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode houdt vooral na dat besluit de gemoederen bezig. De Veghelse citymanager Dirk Lammers voelde zich onheus bejegend door de fractie van Hart.


In een ingezonden brief aan Omroep Meierij reageert de fractie daar op:

 

De uitspraken van centrummanager Dirk Lammers over de vermeende onheuse bejegening door gemeenteraadslid Mirjam van Esch van Hart schreeuwen om een reactie van die partij. Want zij heeft wel degelijk contact gezocht én gevonden met hem. Dat niet alleen: voordat Hart met het idee van openbare toiletten kwam is door Hart een poging gewaagd om bestaande toiletten van centrumzaken open te stellen voor niet-klanten. Tevergeefs.

Het eerste contact van Mirjam met de heer Lammers dateert van 10 maart 2019. Toen mailde zij de centrummanagers van de gemeente en de Seniorenraad. Toen een reactie uitbleef volgde een herinneringsmail op 20 maart 2019.

 Het leidde diezelfde dag tot een reactie van de heer Lammers. Hij beloofde er spoedig op terug te komen. Die belofte werd ingelost op 21 juni 2021 en wie dat wil mag dat spoedig noemen. 

Die dag mailde de heer Lammers dat hij zich afvroeg of er ‘überhaupt behoefte aan een soortgelijke oplossing’ bestaat. Ook laat hij weten ‘geen signalen [te hebben] ontvangen van ondernemers dan wel bezoekers van het centrum’. Dat laatste is niet verrassend: de naar schatting 9.000 mensen die behoefte hebben aan deze toiletten mijden momenteel het centrum. De heer Lammers sluit zijn mail af met de mededeling dat het vreemd is dat Hart een amendement indient ‘voor iets waar geen behoeften aan is’.

Na de mail heeft hij nog gebeld met Mirjam. Fractievoorzitter Laurens van Voorst van Hart hoorde wat Mirjam ook hoorde: dat gedurende openingstijden mensen vast terecht konden bij de zaken in het centrum (wat pertinent onjuist is) en dat mensen na sluitingstijd geen reden hebben om naar een dorpscentrum te gaan.

Hart kan zich voorstellen dat de heer Lammers de mails van twee jaar geleden is vergeten. Om die reden was het handig geweest om zijn grieven met Hart te delen in plaats van met Omroep Meierij. Het noopt Hart om via datzelfde medium te reageren. De fractie had het de liever chiquer opgelost.

Dan nog de opmerking van de centrummanager tegenover Omroep Meierij dat er een ander besluit was uitgerold als vooraf met de citymanagers was gesproken. Een paar dingen daarover. Op de eerste plaats heeft Hart dus met hem gesproken, op de tweede plaats konden andere partijen en de centrummanagers elkaar opzoeken – ons voorstel was al enkele maanden bekend – en op de derde plaats is de opmerking denigrerend voor al die raadsleden die zich vooraf verdiepten in het voorstel, afwegingen maakten en tot besluitvorming kwamen.

Hart is trouwens blij dat vanuit ondernemingskringen ook positief is gereageerd. Zo denken ondernemers in Schijndel nu al mee over de mogelijke locatie.

We zijn blij dat ook het centrum van Veghel een 24 uur per dag rolstoeltoegankelijke toilet krijgt, zodat inwoners die nu aan huis gekluisterd zijn, kunnen komen winkelen en consumeren in het centrum. Want daar is het Hart, PvdA, Gemeentebelangen, D66, Lokaal, SP , Lijst Blanco en de Stichting Toegankelijk Meierijstad om te doen. En het centrummanagement natuurlijk ook. Dus hupsakee, we begraven de strijdbijl en gaan er vanuit dat de uitvoering van het in meerderheid aangenomen amendement in 2022 wordt uitgevoerd.

Fractie Hart

(De mails waar Hart naar verwijst zijn ingezien door Omroep Meierij - red)