Inburgering vrouwen arbeidsmigranten gaat goed

MEIERIJSTAD – Vrouwen van arbeidsmigranten in Meierijstad blijken doorgaans gemotiveerd te zijn om in te burgeren. Dat blijkt uit een onderzoek van het Verwey Jonkerinstituut. Meierijstad doet mee aan een landelijke pilot om vrouwen van arbeidsmigranten en hun kinderen beter te laten inburgeren. Migrantenvrouwen kunnen zelf meedenken over dat inburgeringstraject.

Dat het goed gaat blijkt uit een brief die burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad hebben geschreven. Het onderwerp komt in het najaar op de agenda van de gemeenteraad. Er zou al eerder over worden gesproken maar dat ging als gevolg van de coronacrisis niet door.

Nieuwe wet

De pilot heeft te maken de Nieuwe Wet op de Inburgering die ergens in de loop van 2021 van kracht wordt. Daarin komt de verantwoordelijkheid meer bij gemeente te liggen. Meierijstad zet sowieso zwaar in op het vinden van werk omdat dat volgens de gemeente een belangrijk middel is voor een zelfstandig bestaan.

In heel Nederland zijn pilots gestart om te onderzoeken hoe het werkt als gemeenten verantwoordelijk worden. Het rijk heeft daar tientallen miljoen euro’s voor beschikbaar. Meierijstad werkt samen met Haaren, Boxtel, Vught, Sint-Michielsgestel en de WSD in een pilot om de inburgering te bevorderen van vrouwen en kinderen van arbeidsmigranten, die hun echtgenoten en vaders later achternareizen. Daar krijgt de gemeente volgend jaar zo’n 110duizend euro voor en in de jaren daarna steeds een bedrag van rond de 2,5 ton.

Samenspraak met vrouwen

De pilot is dus vooral in samenspraak met de vrouwen. Ze kunnen meepraten. “Waar lopen zij tegen aan, wat hebben ze nodig. Zij hebben een duidelijke stem in het geheel. Ook zetten wij rolmodellen uit de eigen groep in als coach,” aldus de gemeente.

De inburgering gaat aan de hand van vrouwen die binnen hun groep een rolmodel vervullen. In de pilot van de vijf gemeenten in de Meierij doen twintig vrouwen meedoen aan onder meer workshops die door de sociale werkvoorziening WSD worden verzorgd. Daarbij gaat het over gezondheid, geldzaken en werk. De deelnemers kunnen ook meedoen aan bijvoorbeeld excursies naar bedrijven, een bibliotheek, gezondheidscentrum en een lokaal evenement.

Er worden ook netwerkbijeenkomsten georganiseerd waar de vrouwen werkgevers kunnen ontmoeten. Uiteraard is er ook een taalcursus. Uiteindelijk worden de vrouwen geholpen bij het zoeken naar een baan of een passende opleiding.

Foto: Alissa De Leva on Unsplash