Inburgeren 'in tijd van de baas' : unieke pilot bij Textiel Sorteercentrum in Schijndel

SCHIJNDEL – Russom Araya (58), een vluchteling die in 2020 uit Eritrea naar Nederland vluchtte, is één van de eersten in Nederland die ‘in tijd van de baas’ zijn inburgeringstraject kan doorlopen.
Russom Araya met wethouder Menno Roozendaal
Fotograaf: Jan de Jong

Want Russom tekende donderdagmiddag bij Het Textiel Sorteercentrum in Schijndel een arbeidscontract waardoor hij 28 uur per week officieel in dienst is bij de WSD. Dat lijkt misschien niet zo bijzonder, maar is het wel.
Want de nieuwe wet Inburgering 2021, die dit jaar is ingevoerd, legt de regie weer veel meer bij de gemeente en dat heeft ertoe geleid dat nu een pilot wordt opgezet om statushouders een arbeidsovereenkomst aanbieden. En dus in dienst nemen, terwijl ze nog bezig zijn met hun inburgeringstraject. En dan gaat het vooral om statushouders die vanwege hun lagere leerbaarheid toch al een achterstand op de arbeidsmarkt hebben.

Experiment
De WSD-groep heeft dus nu besloten dat zo’n werknemer dan in werktijd wordt opgeleid en daar valt ook de inburgeringscursus onder. Maar met die nieuwe wet moet nog volop geëxperimenteerd worden en de WSD is één van de eerste organisaties in Nederland die hier concreet mee aan de slag is gegaan. En nu dus een pilot-project opzet waar 10 vluchtelingen aan mee gaan doen. Een pilot die, zo verwacht WSD directeur participatie Edith Bakker, ook scherp in de gaten gehouden zal gaan worden door het ministerie en natuurlijk door de deelnemende 9 gemeenten van de WSD, zoals Meierijstad.

Hereniging
Russom Araya is de eerste die het arbeidscontract officieel ondertekende en wethouder Menno Roozendaal kwam daarom graag een kijkje nemen bij de ondertekening van het arbeidscontract, en natuurlijk bij het werk wat Russom Aaraya doet. Hij is sorteerder bij Het Goed en beoordeelt dus of ingeleverde kleding geschikt is voor verkoop. Een heel andere baan dan zijn werk in de bouw in Eritrea, maar Russom is blij met de mogelijkheden die hem nu geboden worden in Schijndel.
Twee van zijn zeven kinderen zijn vijf jaar geleden al gevlucht naar Nederland en sinds 2020 heeft het gezin zich op basis van gezinshereniging in Schijndel kunnen vestigen.

Wildgroei
De ‘oude’ vluchtelingenwet van 2013 bepaalde dat vluchtelingen zelf hun inburgering moesten regelen en dat leidde tot een wildgroei aan inburgeringscursussen en projecten. “De nieuwe wet legt de regie nu niet alleen bij de vluchteling maar ook bij de gemeente en dat maakt het ook mogelijk om met werkgevers projecten af te spreken zoals nu hier bij Het Goed”, aldus Menno Roozendaal.

Zekerheid
Volgens hem is de WSD het eerste bedrijf in Nederland dat nu op basis van de nieuwe wet een vluchteling daadwerkelijk in dienst neemt en zo zekerheid biedt tijdens het verdere inburgeringsproces. ‘En daar zijn we best trots op”, aldus de wethouder.

Blij
Russom Aaraya liet alle belangstelling donderdagmiddag maar een beetje langs zich heen gaan. “Ik ben blij dat ik hier ben en vind het fijn hier”, zo liet hij via een tolk weten. Want Nederlands is voor hem nog een moeilijke taal “maar ik doe mijn best het te leren”. En dat gaat wat gemakkelijker als je bestaanszekerheid hebt in de vorm van een vaste baan. En van hulp natuurlijk van je omgeving en daarover heeft Russom bij Het Goed en bij de WSD absoluut