In Meierijstad worden levens gered

Volledige dekking AED's in Meierijstad

MEIERIJSTAD – Een doortastend bestuur en uitstekende samenwerking met alle betrokken organisaties heeft ervoor gezorgd dat heel Meierijstad beschikt over een AED binnen de gewenste tijdlimiet. In 2020 is hier al 22 keer gebruik van gemaakt. Snelheid van handelen is de allesbepalende factor bij een hartstilstand. Melkveehouder Ad van de Crommert (65) uit Veghel dankt hier zijn leven aan.

Ad van de Crommert overleefde een hartstilstand

Tijdens een van de lange werkdagen op zijn boerderij voelde Ad zich plotseling niet lekker. Hij liep naar binnen en vroeg of iemand het werk even over kon nemen. Even later stopte zijn hart met kloppen. Gelukkig kon zijn zoon, die daarvoor een cursus gevolgd had, direct beginnen met reanimeren. Ad werd die dag, op 2 december 2019, met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Pas op 23 december kon hij de intensive care afdeling verlaten. Van die periode weet hij niets meer af.

“Ik heb heel veel geluk gehad”, vertelt Ad dankbaar. “Er is heel snel en juist gehandeld en er is op de juiste manier met elkaar samengewerkt. Met alle bijkomende complicaties is het verrassend dat ik er nog zo goed ben uitgekomen.” Na een lange revalidatieperiode heeft Ad zijn werkzaamheden op zijn melkveehouderij gedeeltelijk weer kunnen hervatten. Maar het worden geen dagen meer van 80 tot 100 uur.

Voorzitter Klaas Haan van Veghel Hartsave

AED’s in Meierijstad

Sinds de gemeentelijke fusie is er hard gewerkt voor totale gemeentelijke dekking met AED’s. Een van de grote kartrekkers hierbij is de voorzitter van Stichting Veghel HartSave, de heer Klaas Haan. De voormalig marinier en bedrijfshulpverlener bij een grote landelijke bank richtte in 2006 deze stichting op. Hij heeft veel tijd besteed aan het vinden en opbouwen van draagvlak bij particulieren, bedrijven, lokale instanties en overheden. Alle gezamenlijke inspanningen hebben ertoe geleid dat Meierijstad nu een van de weinige gemeenten is die kan beschikken over een bijna sluitend netwerk met AED’s. “Ik doe dit werk als vrijwilliger met alle plezier”, vertelt Klaas overtuigend en gedreven. “Dat ik hiermee levens kan redden is mijn grootste beloning.”

De inhoud van een AED

Snelheid en beschikbaarheid

In Veghel zijn er inmiddels 100 AED’s geplaatst, waarvan er 76 in de zogenaamde 6-minutenzones zijn geplaatst. Een netwerk van burgerhulpverleners bieden zo snel mogelijk de juiste hulp bij een hartstilstand. Via een app of gsm-oproep worden na een 112-melding van een hartstilstand honderd helpers in de nabijheid benaderd. De eerste vijf die reageren spoeden dan direct naar het slachtoffer. Zij starten met reanimeren en zetten de AED in. Ze gaan hiermee door tot de ambulance verschijnt. De overige 95 oproepen worden weer afgemeld door HartslagNu.nl

Voor een goed werkend 6-minutensysteem is een actief oproepprogramma nodig dat alles in werking zet. Verder zijn er veel getrainde burgerhulpverleners nodig en voldoende AED’s in de nabijheid. Binnen de bebouwde kom is dat op 500 meter en daarbuiten op 1250 meter.

Een van de nieuwste AED's

Werkgroep Hartsave voor de hele gemeente

De verschillende stichtingen werken goed samen binnen een gemeentelijke werkgroep. Hiervoor zijn in het verleden verschillende harmoniseringsgesprekken gevoerd. De gemeente is bereid gevonden tot subsidiëring. Dat geldt voor AED’s die aangemeld zijn bij Hartslagnu.nl. Ook dienen deze dan buiten te hangen in een verwarmd portaal, altijd bereikbaar te zijn en binnen een 6-minutenzone te liggen.

Voorzitter Klaas Haan wil het liefst AED’s in eigen beheer

In het verleden zijn er veel bedrijven, stichtingen en dorpsraden geweest die een AED hebben aangeschaft. “Een uitstekende zaak”, zegt Klaas Haan van HartSave Veghel. “Wij geven advies en ondersteuning hiervoor en bieden ook cursussen aan voor hulpverleners. Toch nemen we het liefst alle AED’s in eigen beheer. We zorgen ervoor dat de werking gegarandeerd wordt. Het noodzakelijke onderhoud, de schoonmaak en de periodieke vervanging nemen we voor onze rekening. De AED’s worden dan eigendom van onze stichting.

Een reanimatie training

Iedereen kan meehelpen

De gemeente Meierijstad heeft een AED-beleidsplan opgesteld om zich sterk te maken voor een hartveilige gemeente. Daarbinnen werken drie hartsavestichtingen samen met afgevaardigden van wijk- en dorpsraden en het Platform Ondernemend Meierijstad (POM).

Iedereen kan burgerhulpverlener worden middels het volgen van een cursus Reanimatie/AED waarvoor een certificaat wordt afgegeven. Zij ontvangen dan een oproep als iemand in de buurt een hartstilstand krijgt. De hulpverleners kunnen zelf hun tijden van beschikbaarheid aangeven. Omdat er honderd mensen een oproep ontvangen zijn er altijd wel vijf direct beschikbaar. Drie mensen gaan naar de patiënt en twee halen de AED op. Elke minuut later beginnen met de hulpverlening betekent 10% minder kans om te overleven.