In januari begint bomenkap, vooral in Erp

MEIERIJSTAD – Vanaf half januari tot half maart worden in verschillende bossen in Meierijstad bomen gekapt. Vooral in ‘t Lijnt in Erp en ’t Hurkse. De bossen blijven in die periode open voor bezoekers.

Dit bosbeheer is volgens de gemeente nodig om een goede balans te krijgen tussen natuur, recreatie en houtproductie. Verdunning van het bomenbestand draagt bij aan biodiversiteit.

“Als de bomen in een bos te dicht op elkaar komen te staan, gaat dit ten koste van de groei en de gezondheid van iedere boom. Daarom is het nodig tijdig ruimte te creëren door bomen weg te halen. Zo kunnen de mooiste en beste bomen op een goede manier uitgroeien,” aldus de gemeente.

Struiken en kruiden

In sommige gedeelten waar gekapt gaat worden ontstaan open plekken. De gemeente hoopt dat daar kruiden en struiken een kans krijgen waardoor meer variatie in het bos ontstaat.

Tijdens de werkzaamheden blijven de bosgebieden toegankelijk voor bezoek. De bomen worden geveld en uitgereden met bosbouwmachines. Deze machines rijden ook op de paden. Voor de eigen veiligheid wordt bezoekers gevraagd voldoende afstand te houden. Daarnaast kunnen paden tijdelijk afgesloten of minder goed toegankelijk zijn.