“Houd rekening met iedereen!”

Week van de Toegankelijkheid in Meierijstad

MEIERIJSTAD – Van 5 tot en met 9 oktober is de Week van de Toegankelijkheid. Aandacht voor een betere toegankelijkheid voor iedereen: die kan er volgens Riens van Raaij, voorzitter van de Stichting Toegankelijk Meierijstad, nooit genoeg zijn. En ook wethouder Compagne juicht de extra aandacht voor toegankelijkheid toe.

Waarom is zo’n week eigenlijk belangrijk?

“Heel simpel: het is een goede gelegenheid om te laten zien dat er nog veel aan te passen valt voor mensen met een beperking,” antwoord voorzitter Riens van Raaij van de stichting. “Tijdens de week willen we obstakels in beeld brengen en ze praktisch oplossen. Natuurlijk willen we op deze manier ook meer aandacht vragen voor toegankelijkheid. Eigenlijk is onze oproep: houd rekening met iedereen. Dan kan iedereen ook ‘gewoon’ meedoen.”

Wethouder Rik Compagne s het helemaal met Van Raaij eens: “De gemeente vindt het belangrijk dat elke inwoner van Meierijstad mee kan doen aan de samenleving. Dan moet je ook zorgen dat gebouwen, activiteiten, woningaanbod, arbeidsplaatsen en informatie toegankelijk zijn voor iedereen. Tijdens de Week van de Toegankelijkheid vragen we er als gemeente extra aandacht voor, onder meer via lokale kranten en de nieuwsbrief van Meedoen in Meierijstad .

Leuk, zo’n week maar helpt het ook echt?

“Ik heb niet de illusie dat de week wonderen doet. Maar het helpt wel in de bewustwording van mensen,”’ vindt Van Raaij. “We merken ook dat de week goed is om de onderlinge contacten te verstevigen. Onze samenwerking met onder meer de gemeente is goed, maar krijgt door deze week wel een extra impuls.”

Compagne benadrukt dat toegankelijkheid bij de gemeente het hele jaar door op de agenda staat. “Je kunt niet in die ene week een verandering realiseren. Toegankelijkheid vraagt voortdurend onze aandacht. Hoe zorg je dat ambtenaren bij nieuwe plannen rekening houden met de behoeften van inwoners met een handicap of chronische aandoening? Hoe stimuleer je dat leerlingen met een migratieachtergrond ook een stageplaats vinden? Hoe zorg je dat winkeliers of verenigingen weten hoe ze om moeten gaan met mensen met een onzichtbare beperking, zoals autisme of een psychische aandoening?

Die antwoorden zoekt de gemeente samen met andere organisaties. "Ik ben er wel trots op dat we in onze organisatie écht werk maken inclusie. We doen dat beleidsmatig met onder meer een ambassadeur inclusie en praktische workshops voor onze medewerkers.," aldus Rik Compagne.

Lees verder onder de foto

Waar bent u trots op als het gaat om toegankelijkheid?

“Dat we in korte tijd toch al veel bereikt hebben,” vindt Compagne. “ Zo hebben we een netwerk met ervaringsdeskundigen die we bij verschillende projecten betrekken. We vragen bijvoorbeeld mensen die slechtziend of laaggeletterd zijn om onze website en de teksten daarop te testen. Verder is de samenwerking met Stichting Toegankelijkheid Meierstad zeer prettig.."

De gemeente kreeg zelfs complimenten van het ministerie. "Verder stonden we in 2019 landelijk op de negende plaats van meest toiletvriendelijke gemeenten.”

Rien van Raaij is het grotendeels metde wethouder eens. “Al vind ik echt dat in openbare gebouwen toiletvoorzieningen voor mindervaliden veel zichtbaarder moeten zijn. Zulke praktische punten zorgen voor een veel betere toegankelijkheid. Maar ik ben wel trots dat we in de gemeente het hele jaar door gezamenlijk veel werk maken van toegankelijkheid en inclusie.”

Is de Stichting Toegankelijkheid Meierijstad een partner of luis in de pels?

Riens lvan Raaij lacht: “We geven gevraagd en ongevraagd advies over toegankelijkheid. Overleg is volgens ons de beste route om iets te bereiken. Overigens gebeurt veel in goed overleg. De gemeente vraagt aan ons om gebouwen te onderzoeken op toegankelijkheid en vraagt bij bouwtekeningen van nieuwbouwplannen om mee te denken over toegankelijkheid.”

De wethouder vult aan: “Binnen de gemeente is er een vast contactpersoon voor de stichting, zodat zij makkelijk hun vragen en signalen kwijt kunnen. Daar gaan we natuurlijk ook mee aan de slag! Ook is structureel overleg tussen ambtenaren van diverse afdelingen en vertegenwoordigers van de Stichting.”

Hoe kunnen inwoners bijdragen aan een toegankelijke gemeente?

“Door rekening te houden me iedereen!” zegt Riens van Raaij uit de grond van zijn hart.

“We kunnen als gemeente niet alles tegelijk oppakken," benadrukt de wethouder. "De gemeente is ook niet altijd degene die iets kan realiseren of veranderen. Daarbij hebben we alle partijen nodig en is samenwerking belangrijk. Iedereen kan zijn steentje bijdragen om de samenleving toegankelijker te maken. Geef eens aandacht aan je buurvrouw die veel alleen is of zorg dat je haag niet ver over de stoep heen hangt, zodat iemand met een rollator er makkelijk langs kan? Met andere woorden behandel jij iedereen zoals je zelf ook graag behandeld zou willen worden!”