Hotel op silostelten

Gewaagd plan stap dichter bij realisatie

VEGHEL – Een drie verdiepingen hoog luchthotel, gebouwd op de silo’s van CHV Noordkade. Het Silotel is een stap dichter bij de uiteindelijke realisatie gekomen. Een rechter kende een aantal bezwaren van omwonenden toe. Daarop moest ontwikkelaar bouwbedrijf Van de Ven aan de slag met het bedenken van oplossingen hiervoor.

Maandagavond 31 augustus werden de maatregelen en aanpassingen gepresenteerd die zijn bedacht om aan de bezwaren tegemoet te komen. “We hebben ons huiswerk overgedaan”, vertelt Toon Wijnen van bouwbedrijf Van de Ven. “Om parkeeroverlast te voorkomen hebben we 120 extra parkeerplaatsen gepland. Geuroverlast van een nabijgelegen voederbedrijf wordt voorkomen door lucht van onderaf in een gesloten systeem naar het hotel te verplaatsen. Een ander bezwaar is de inkijk van hotelbezoekers op de tuinen van omwonenden. Door het plaatsen van balustrades wordt deze inbreuk op privacy voorkomen. Ten slotte wordt het bezwaar van een windval door het hoge gebouw opgelost met het plaatsen van een overkapping of bomenrij. We zijn in goed overleg met de gemeente getreden om zaken af te stemmen. Over het algemeen horen we wel instemming van belanghebbenden met de gepresenteerde aanpassingen. We hopen dat we het goed hebben uitgelegd.”

“We gaan nu procedureel verder met de realisatie van het viersterrenhotel met 120 kamers. Het is een bijzonder project. In Veghel is veel bedrijvigheid en er is behoefte aan meer hotelcapaciteit. Door de coronacrisis wachten we nu wel even de ontwikkelingen af”, aldus woordvoerder Wijnen.

Een aanwezige omwonende is kritisch op het plan. “Het haalt allemaal toch niets uit”, is zijn reactie. “Het plan van Stefan van de Ven moest er komen, dat was vanaf het begin al duidelijk. Waarom mag alles hier wel weggetrokken worden uit het centrum? Waarom breken ze de silo’s niet af en plaatsen ze het hotel op de grond?” Hij heeft een woning aan de weg die toegang verleent tot het CHV-terrein. Samen met zijn zaakwaarnemer heeft hij al meerdere klachten ingediend over geluidsoverlast en vandalisme door komende en vertrekkende bezoekersstromen na de kroegsluitingen. “Het is allemaal al beslist”, is zijn stellige overtuiging. Hij zegt het gevoel te hebben een beetje weggepest te worden. “De gemeente heeft al een aanbod gedaan om me weg te kopen, maar voor een belachelijk lage prijs.” Hij is er niet van overtuigd dat hotelbezoekers zijn tuin nu niet meer kunnen inzien. Op de vraag hoe het nu verder moet antwoordt hij: “We gaan ons daar verder over beraden.”

Arjen van den Boogaart is namens de gemeente aanwezig tijdens de presentatie van de gewijzigde plannen. “Het is een herhaling van zetten die nu plaats gaat vinden”, zegt hij. “Het plan is gecorrigeerd en daartegen kan eventueel weer bezwaar en beroep worden aangetekend. We bemoeien ons niet inhoudelijk met plannen van ondernemers, maar hebben wel onderzocht dat er in Veghel behoefte bestaat aan een grootschalig hotel. De welstandscommissie heeft een positief oordeel gegeven. Er zijn beperkingen opgelegd ten aanzien van het geluid dat apparaten en installaties mogen maken. Het is nu afwachten hoe het verder gaat.”