Hoe krijg je de consument aan het kringloopkarbonaadje?

MEIERIJSTAD – Hoe krijg je de consuement aan het kringloopkarbonaadje dat beter is voor het milieu dan andere karbonaadjes? Bij het Circulair Food Center in Veghel breken ze zich daar het hoofd over. Onder de vlag van het CFC gaat een groot aantal bedrijven op zoek naar antwoorden.

Er bestaat zoiets als een verspillingsvrij ei. Dat is de kipster, die bij de Lidl te koop is. Dat ei mag zich verspillingsvrij noemen omdat het brood dat bij de supermarkt niet verkocht wordt, naar de kippenbedrijven gaat als veevoeder.

Brood voor de kippen

De kipster is een voorbeeld voor de karbonade. Op dit moment gaat veel restafval van bedrijven en supermarkten naar vergistingsinstallaties. Volgens de Stichting Samen tegen Voedselverspilling moet dat anders. Net als het onverkochte brood dat naar de kippen gaat, zou al dat andere restafval als veevoer naar andere dieren moeten gaan. Dat gebeurt niet altijd en het mag ook niet altijd.

Daarom heeft het CFC met een groot aantal bedrijven, de gemeente Meierijstad, provincies en onderwijsinstellingen het plan opgevat om te onderzoeken hoe dat dan geregeld moet worden. Daar waar het wel mag, maar niet gebeurt ligt de minste uitdaging. Daar waar het niet mag wordt het een verhaal van de lange adem. In dat soort gevallen zullen in Nederland en in het buitenland soms wetten moeten worden aangepast.

Minder druk

Volgens Toine Timmermans, directeur van de Stichting Samen tegen Voedselverspilling, heeft veevoer gemaakt van voedselresten een CO2-voetafdruk die veel lager is dan traditioneel veevoer. Circulair diervoer leidt ook tot minder druk op natuurlijke hulpbronnen, behoud van biodiversiteit, minder afhankelijkheid van de wereldwijde grondstoffenmarkt en een veerkrachtig voedselsysteem met genoeg goed voedsel voor iedereen.

Timmermans zegt dat het ook belangrijk is dat consumenten een kringloopkarbonade en een verspillingsei moeten kunnen herkennen. De klanten van de Lidl kennen het kipsterei, maar met varkensvlees is het een ander verhaal. Van een varken worden heel veel vleesproducten gemaakt die dan allemaal herkenbaar moeten zijn als onderdeel van een voedselkringloop.

Aantrekkelijk voor de consument
“Het Circular Food Center wil het verhaal vertellen dat het om producten gaat die minder belastend zijn voor het milieu. Een kringloopkarbonade op de menukaart of een verspillingsvrij ei in het supermarktschap: het moet aantrekkelijk voor consumenten en financieel haalbaar voor bedrijven worden. Ook thema’s als voedselveiligheid en dierenwelzijn spelen daarbij een rol,” aldus Timmermans.

Kipstereieren