Hoe gaoget mi oew, Tom?

MEIERIJSTAD - Gewone mensen maken nu bijzondere tijden mee. Omroep Meierij brengt ze in beeld ….

“Het was een heftige tijd. Van het ene op het andere moment overleden er heel veel mensen aan corona. We waren daar gelukkig wel op voorbereid. Daardoor hadden we genoeg materialen en contacten om een mooi afscheid, passend binnen de maatregelen, te kunnen organiseren.

Door alle beperkingen waren sommige nabestaanden in paniek. Zij hadden het idee dat er bij een uitvaart niets kon en mocht. Door op een creatieve manier mee te denken, konden mensen toch op een passende manier afscheid nemen. Het was wel mooi dat we zo misschien nog wel meer konden betekenen voor nabestaanden.

Door de coronabeperkingen zijn er vooral intieme uitvaarten geweest. Ik vond het waardevol om te zien hoe er spontaan dingen ontstonden en dat mensen die normaal wat terughoudender zouden zijn nu een groter aandeel in het afscheid hadden.

Mijn collega’s en ik hebben wekenlang heel hard gewerkt. Dag in, dag uit waren we van 8 tot 23 uur in touw. Toch was dat niet het zwaarste aan deze tijd. Veel verhalen hebben me emotioneel geraakt, net als het feit dat naasten soms geen afscheid hebben kunnen nemen van hun dierbare. De wetenschap dat mensen eenzaam zijn gestorven doet wel iets met je.

De schrijnende verhalen bleven elkaar maar opvolgen, zonder rust ertussen. Ik had toen geen tijd om daar bij stil te staan. We waren vooral bezig om binnen de geldende richtlijnen een passend afscheid te organiseren. Nu ik zelf wat meer tot rust kom, sta ik pas stil bij al die indrukwekkende gebeurtenissen.”

Tom Mijland (31 jaar)

‘Hoe gaoget mi oew?’ is een rubriek van fotografe Ellis Rijkers en tekstschrijfster Hubertine van den Biggelaar.