Hoe gaat de Ollandseweg eruitzien?

SINT-OEDENRODE/OLLAND- De Ollandseweg gaat op de schop. Dat is al langer bekend. Maar hoe gaat de weg eruitzien en wat gaat dat kosten? Tijdens de beeldvormende avond op donderdag 17 maart 2023 kregen gemeenteraadsleden antwoorden op die vragen. Die antwoorden nemen ze mee in de beslissing over de reconstructie van de weg, die waarschijnlijk in mei in de gemeenteraad genomen wordt.

Bomen blijven
Uitganspunt is dat de ongeveer 400 bomen langs de Ollandseweg zoveel mogelijk behouden blijven. Verder worden de wegen en fietspaden opnieuw verhard en krijgt de rijweg een nieuwe fundering. Daarnaast wordt binnen de bebouwde kom een 30 kilometer zone gemaakt. In het eerste voorstel verdwenen de vrijliggende fietspaden en voetpaden. Daarnaast worden drie kruispunten ( Korenlaan, Laan ten Rode en Zwembadweg ) aangepast. De parallelweg (49-79) wordt eenrichtingsverkeer en krijgt parkeervakken. Dit voorstel is in een participatietraject besproken met belanghebbenden. Daaruit kwam naar voren dat zij de vrijliggende fietspaden in de bebouwde kom willen behouden.

Speciaal fietspad
Het voorstel is om de fietspaden langs de Ollandsweg te leggen met Easy Path. Dat is een modulair systeem van beton. Voordeel is dat dit systeem wortelopdruk tegengaat. En juist dat is een groot probleem op verschillende fietspaden in Sint-Oedenrode. Daarnaast helpt dit systeem om water af te voeren én kan het gemakkelijk in delen vervangen of gerepareerd worden.

Prijskaartje
Op de beeldvormende avond kwam ook het prijskaartje dat aan deze reconstructie hangt aan de orde. Het project was aanvankelijk begroot op 2,7 miljoen euro. Maar door de prijsstijgingen van het afgelopen jaar komt daar 6,5 ton bij. De vrijliggende fietspaden in de bebouwde kom kosten 1,4 miljoen. De gemeenteraad moet beslissen of en welke vorm de Ollandsweg aangepakt wordt.


Een van de beelden uit de presentatie aan de gemeenteraad
Fotograaf: Gemeente Meierijstad