Historische boerderij in Wijbosch mag verplaatst en herbouwd worden

WIJBOSCH - De eeuwenoude bestaande hoekgevelboerderij achter de burgerwoning aan de Kerkstraat 29 in Wijbosch mag wat betreft de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering verplaatst en herbouwd worden. Toch was er donderdagavond in de vergadering wel enige reserve over het voorstel van burgemeester en wethouders. Want “waarom zou je een ‘krot’ behandelen als een monument, terwijl het geen officieel monument is.”

Een deel van de boerderij is volgens deskundig onderzoek op zijn minst 500 jaar oud is. Het is daarmee één van de oudste boerderijen van de provincie Brabant. De boerderij is al jaren niet meer in gebruik en verkeert daardoor in slechte staat. “Het is een krot”, zoals enkele commissieleden zeiden. Aangezien de boerderij al lang niet meer bewoond is en er geen bouwtitel op het pand rust, is bij het naastgelegen agrarisch bedrijf de mogelijkheid ontstaan om uit te breiden. Daarom ligt het historische pand nu in een geurcirkel en mag er in wonen niet meer.

Tegenprestatie

De eigenaar heeft een plan ontwikkeld om deze historisch waardevolle boerderij buiten de geurcirkel te verplaatsen en er een gesplitste woning van te maken. De verplaatsing van de boerderij kost nogal wat. Om deze kosten te kunnen dragen, wil de initiatiefnemer er twee woningen van maken, met behoud van alles dat cultuurhistorische waarden heeft. Dat laatste moet ook volgens het bestemmingsplan. In ieder geval al als tegenprestatie, aldus het college.

Precedent

Volgens wethouder Jan van Burgsteden is het lastig te beoordelen, maar als er een deskundig rapport onder ligt, doet de benaming ‘krot’ onrecht aan dit ‘uniek object dat wel monumentwaardig is’. “Of er geen precedentwerking optreedt als in dit geval een woonbestemming toegekend wordt”, vroegen enkele raadsleden zich af. “Als er meer van deze unieke boerderijen zijn in Meierijstad, dan zouden we er inderdaad op dezelfde manier mee omgaan, maar de kans daarop is minimaal”, meent Van Burgsteden.

Handhaving

Volgens hem is er in het verleden niet gehandhaafd op het laten verkommeren van het oude pand. “Het is particulier bezit en zolang er geen gevaar voor de omgeving is, is optreden lastig.”
Uiteindelijk gaat het voorstel als hamerstuk naar de gemeenteraad. Het feit dat Wijbosch er twee woningen bij krijgt en er iets wordt gedaan aan de lelijke situatie, zijn daarvoor de belangrijkste argumenten.

Foto: Schijndelwiki/Heemkundekring Schijndel