'Het zou jammer zijn als gezinnen aan het eind van de crisis door het ijs zakken'

Wethouder Roozendaal blij met nieuwe steunmaatregel bij huurproblemen

MEIERIJSTAD – Wethouder Menno Roozendaal is tevreden over de manier waarop het kabinet mensen financieel steunt die getroffen worden door coronamaatregelen. Hij is blij met de jongste steunmaatregel TONK die mensen helpt als ze de huur niet kunnen betalen als gevolg van de coronacrisis.

“Als het gaat om het behoud van werkgelegenheid en het wegnemen van financiële zorgen hebben vooral ondernemers en mensen met tijdelijke contracten veel te danken aan de steunmaatregelen,” aldus Roozendaal.

De wethouder van Meierijstad rekent erop dat een nieuw kabinet door gaat met de maatregelen. Hij constateert dat daar brede politieke steun voor is. “Het zou zonde zijn als in het laatste stukje van de crisis gezinnen door het ijs zakken,” aldus Roozendaal.

Problemen met de huur

Bij alle maatregelen die er al waren komt daar de TONK bij. Die letters staan voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De regeling is bedoeld voor zelfstandigen, werknemers zoals bijvoorbeeld flexwerkers en mensen die door de coronamaatregelen met een flinke inkomstendaling zijn'geconfronteerd

Die mensen lijden niet alleen inkomensverlies, ze kunnen ook in de problemen komen omdat ze bijvoorbeeld de huur niet meer kunnen betalen. Het rijk heeft 130 miljoen euro uitgetrokken voor steun aan die mensen. Meierijstad krijgt daarvoor vier ton. In Meierijstad hebben inmiddels vijf mensen een beroep op de TONK-regeling gedaan.

Spelregels

De spelregels die het rijk heeft opgelegd aan de aanvragers zijn niet in beton gegoten. Gemeenten kunnen er hun eigen draai aan geven, maar de bandbreedte is klein. “We kunnen de doelgroep wat smaller of breder maken,” aldus Menno Roozendaal. Meierijstad en de twee buurgemeenten hebben ervoor gekozen om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. Bij de beoordeling telt ook iemands vermogen mee.

Om die reden is de grens voor tegemoetkoming voor een bijdrage in de huurkosten in Meierijstad, Boekel en Bernheze vastgesteld op 1000 euro. Omdat ervan wordt uitgegaan dat iedereen in Nederland een huur van 430 euro per maand kan betalen, is de bijdrage dan 570 euro. Wie 1200 euro huur betaalt moet die laatste 200 euro ook zelf bijpassen. Die bijdrage wordt maximaal zes maanden gegeven. “Dat is de keuze die wij gemaakt hebben. Ik kan me voorstellen dat in Amsterdam, waar andere huurprijzen gelden, andere keuzes worden gemaakt,” aldus de wethouder om aan te geven waar de speelruimte voor een gemeente ligt.

Steeds meer schulden


Roozendaal is zich bewust van de financiële problemen die mensen hebben. “Mensen bouwen door de coronacrisis steeds meer schulden op. Met deze regeling kunnen we hopelijk een beetje verlichting brengen, maar het is zeker geen oplossing voor alle financiële problemen. Het is geen duizenddingendoekje. In het algemeen adviseren we mensen met schuldenproblemen sowieso zich bij de gemeente te melden. Wij kunnen ook op andere manieren helpen,” aldus de wethouder.

Wethouder Menno Roozendaal