Het Veghelse centrum is in basis niet goed

VEGHEL - Veghel moet een kleiner maar bruisender centrum krijgen. Dat is het idee achter de nieuwe centrumvisie. Kern van deze visie is dat het centrum van Veghel compacter wordt.

In Veghel loopt het aantal mensen dat komt winkelen al jaren terug. Dat heeft te maken met de veranderingen die in heel Nederland te merken zijn. Mensen kunnen op internet alles kopen op het moment dat ze dat zelf willen.

Winkelen is steeds meer een beleving geworden. Dan moet alles kloppen. Van de juiste mix van winkels en voldoende activiteiten tot hoe gezellig en aantrekkelijk een centrum eruitziet. “Je moet dus heel goed nadenken over hoe je centrum aantrekkelijk wordt én wat voor functie je centrum heeft. Na uitgebreid onderzoek is de conclusie dat het centrum van Veghel in de basis niet meer voldoet. Dus dan moet je dat aanpakken,” constateert centrummanager Dirk Lammers.

Stappenplan
Van fouten kun je leren. Dat is de positieve insteek van Dirk Lammers. “In Veghel hebben we ons in het verleden vooral gericht op relatief kleine aanpassingen om het centrum aantrekkelijker te maken. Het moest er vooral leuk uitzien.” Maar in de praktijk werd duidelijk dat het neerzetten van bankjes, het aanlichten van gebouwen en het neerzetten van bloembakken niet meer voldoende werkt. Daarom is Dirk Lammers blij dat er in samenwerking met de gemeente grote stappen gezet gaan worden om van Veghel Centrum weer een kloppend dorpshart te maken.

Alles op zijn plek
Mensen moeten de ‘loop’ naar en in een centrum prettig vinden. Wat prettig is, hangt af van wat je in het centrum komt doen. Bij een supermarkt wil je snel en goed kunnen parkeren. Kleding koop je waarschijnlijk liever in een straat waar alle modewinkels bij elkaar zitten én waar horeca om de hoek zit.

Het zijn maar twee voorbeelden die duidelijk maken dat je heel goed moet nadenken hoe je een centrum indeelt. “De structuur van het centrum gaat helemaal op de schop,” legt Dirk uit. “Nu liggen de winkels in een achtje. We gaan de winkels concentreren in de Hoofdstraat. Daar komen aan het begin en het einde twee grote publiekstrekkers. De exacte invulling is nog niet bekend, maar we voeren al wel verkennende gesprekken. De Hoofdstraat wordt de hoofdwinkelstructuur en vormt samen met de Markt en het Meijerijplein het hart van het centrum. Horeca, vrije tijd, wonen en werken: voor alles is een goede plek in het centrum.”

Terug naar de basis
Net als elke gemeente worstelt Veghel ook met leegstand van winkels. “Iedere gemeente heeft te maken met leegstand. Dat is slecht voor de winkeliers, maar ook voor de leefbaarheid,” licht Dirk toe. “Alle partijen begrijpen dat we daarom terug moeten naar een compacter centrum en winkelhart. Hoe precies: dat is de vraag die we nu samen gaan beantwoorden. Dat is een ingewikkeld proces, want daar zijn veel partijen bij betrokken. We zien ook vooral mogelijkheden, want er komt ruimte voor onder meer bedrijvigheid en woningen. Dat maakt het centrum juist weer leefbaarder. Eigenlijk gaan we terug naar het centrum als hart van het dorp.”

Eigen gezicht
Mensen kunnen altijd en overal winkelen en ze rijden zonder morren een eind voor een leuke activiteit. Dus waarom zouden mensen dan kiezen voor het centrum van Veghel? “Omdat dat een eigen, herkenbaar gezicht krijgt,” zegt Dirk. “We moeten in onze marketing duidelijk maken wat het centrum van Veghel is. Mensen moeten weten wat er leuk is aan het centrum, wat er te doen is en waarom het fijn is om daar te wonen, werken of winkelen. Op dit moment denken we met heel veel partijen na over dat eigen gezicht van Veghel Centrum.”

Werk aan de winkel
In december is de centrumvisie van Meierijstad vastgesteld. Daarin staan ook de plannen voor het centrum van Veghel. Daarmee ligt er een duidelijke basis om te bouwen aan de toekomst van het dorpshart. Maar dat is pas de eerste stap. Dirk: “We zijn nu samen met ondernemers, winkeliers, inwoners en andere partijen in gesprek hoe die visie werkelijkheid kan worden. Dat is behoorlijk ingewikkeld en heeft ook tijd en geld nodig.”