“Het land bepaalt hoe we er gaan wonen”

Ecologisch bouwen, werken en wonen

MEIERIJSTAD – Zoveel mensen, zoveel (woon)wensen… In Meierijstad is een groot gebrek aan betaalbare woningen die aansluiten bij de woonwensen van inwoners. Maar gelukkig zijn er een boel kleinschalige initiatieven van mensen die hun woondroom waar maken. In de serie ‘woondroom’ nemen we een kijkje in de keuken bij deze nieuwe woonvormen. Deze keer: de ecologische woonwerkateliers van Ons Land.

De kunst is om het land te verstaan: zo zou je de woondroom van Lidwina Charpentier en Jos Buyze heel kort kunnen omschrijven. Vanaf augustus 2020 zetten ze snelle stappen om hun woondroom met werktitel ‘Ons Land’ te kunnen realiseren.

Off-grid

Lidwina Charpentier is beeldend kunstenaar en werkt voornamelijk met natuurlijke materialen, zoals ruwe wo,l waarvan vilt gemaakt wordt. Jos Buyze is ecologisch bouwer. Samen maken ze werk van hun droom om ongeveer 12 werkplaatsen met kleine woning – en eventueel 5 tiny houses - op een stuk grond te bouwen. Bijzonder is dat ze daarbij helemaal off-grid willen gaan. Dat betekent dat de huizen en bedrijven niet op netstroom, riolering en het water- en gasnet worden aangesloten.

Balans

De huizen zijn dus zelfvoorzienend. “We willen in balans met de natuur en omgeving werken en wonen en onze footprint zo klein mogelijk maken. Maar we willen ook aagenaam en prettig wonen,” vat Lidwina Charpentier samen. “Daarvoor gebruiken we moderne en vernieuwende technieken. Denk aan het gebruik van aardwarmte of waterstof als energiebron of het ophogen van de aarde, zodat je ruimtes deels ondergrond liggen. Dat is een mogelijkheid om op een natuurlijke manier je kamers op een constante temperatuur te houden in ons opwarmend klimaat.”

Kruispunt

“Het belangrijkste is dat we de natuur en het ecologisch herstel van biodiversiteit boven aan ons lijstje hebben staan en daar dienstbaar aan willen zijn in ons werken en wonen,” vat Lidwina Charepentier. “Dit doen we door eerst aan de natuur te denken en het land in te richten, zodat er alvast ecologische systemen op gang komen. Daarna volgt pas het werken en wonen. “Graag comfortabel en prettig wonen en leven in het groen ,” vat Lidwina Charpentier samen. ”Voor elk mens zijn leven, werken, spelen en de natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden. We moeten terug naar die verbondenheid om in harmonie te kunnen leven met de natuur. We staan op een kruispunt!”

Ondersteboven werken

De plannen van Ons Land zijn onalledaags en bijzonder. Maar de aanpak is nog veel specialer. Ons Land wil ‘ondersteboven werken’. Lidwina Charpentier legt uit: “We willen als eerste grond aankopen. De ligging en omstandigheden van de grond bepalen hoe, wat en in welk tempo we gaan bouwen. Misschien moeten we eerst bomen planten en dit tot wasdom laten komen om met dat hout te gaan bouwen. Maar voor hetzelfde geld kunnen we meteen met de leem uit de grond aan de slag.” Juist geschikte grond vinden én aankopen is nog niet zo simpel. Charpentier: “We hebben toch zo’n 3,5 hectare nodig op een plek die in het buitengebied ligt. Onlangs hadden we een perfecte lap grond in Wijbosch gevonden. De eigenaar stond welwillend tegenover onze plannen, maar helaas kon de koop toch niet doorgaan.”

Regels voor je laten werken

Ons Land is dus nog steeds op zoek naar geschikte grond. Toch is het de overtuiging van Ons Land dat beginnen met grondaankoop sneller gaat dan vanuit plannen, projecten en procedures werken. “We willen gaan werken met een kort, helder en krachtig plan. Dat diverse investeerders daarin interesse hebben zegt wel iets. Vanuit een projectplan werken zou onze droom te veel belemmeren. Door regelgeving en procedures moet je dan al snel concessies gaan doen,” legt Lidwina uit. “Mijn overtuiging is dat je de regels en procedures voor je kunt laten werken als je vanuit en concreet stuk grond gaat bouwen: aan je plan én aan je ateliers.” In dat opzicht is Ons Land blij dat Provincie en gemeentes meer ruimte geven aan innovatieve woondromen en tijdelijke oplossingen.

Groeiproces

“Het is net als bij een kunstwerk: je bent met de inhoud bezig en daar komt dan de vorm uit voort,” zegt Lidwina. “Ons land is een groeiproces dat soms snel gaat en soms even tot rust moet komen. Het mooie is dat je onderweg door allerlei ideeën en mensen gevoed wordt. Zo is mijn droom voor Ons Land ontstaan uit mijn betrokkenheid bij Ecobosch. Deze groep mensen wil graag meer in verbondenheid met de natuur leven en ook ecologisch bouwen, maar niet helemaal off-grid gaan.”
Er zijn nog meer ecologische wooninitiatieven in de omgeving ,zoals de groene bloem. “Al die ideeën en projecten tonen aan dat de tijd rijp is om in een natuurlijkere balans met onze omgeving te werken, wonen en leven,” concludeert Lid-wina. “Met Ons Land willen we daar heel praktisch invulling aan geven.” Ons Land rust in de winter, maar als iemand enthousiast is en een email stuurt, dan beantwoordt Ons Land die altijd. Ons Land is bereikbaar via lidwina.charpentier@gmail.com