Hek moet schoolkinderen Wijbosch beschermen

Onvrede over 'shared space' niet weggenomen in unieke openluchtvergadering

WIJBOSCH – De schoolkinderen in Wijbosch worden binnenkort beschermd door een groot hek. Tijdens een unieke vergadering in de openlucht, midden in het dorp, stemden de meeste aanwezige dorpsbewoners daar voor. De onvrede over de situatie midden in Wijbosch werd niet weggenomen.

Midden in het dorp ligt een zogenoemde shared space. Dat is een ruimte die in dit geval door de kinderen van school de Regenboog wordt gebruikt als speelterrein en waar auto’s over rijden. Volgens de meeste inwoners van Wijbosch is dat een planologische blunder. Of, zoals iemand van de insprekers zei: shared space werkt wel behalve als de ruimte wordt gebruikt door kinderen of ouderen.

Slechte combinatie

Daar kwamen ze in Wijbosch vrij snel achter. Auto’s en spelende kinderen die achter een bal aan rennen bleek een slechte combinatie. De ouders lagen er wakker van. Er kwamen verkeersdrempels, voetstapjes op de grond waar de kinderen over moesten lopen, gekleurde palen om een schoolzone te markeren en nog meer drempels.

Kind aangereden

De zorgen werden er niet minder om. Vorig jaar werd een kind aangereden door een auto. Ze had weinig letsel maar voor Wijbosch was de maat vol. Het speelterrein werd met pionnen afgebakend en de leerkrachten van de school surveilleerden extra. Tot de school de verantwoordelijk niet meer wilde dragen. “Er was constante stress,” zei schoolhoofd Adrie Hellings.

Nu komt er dus een halfrond hek tussen het gedeelte waar de kinderen spelen en waar het verkeer rijdt. Volgens Mariska Eijkemans, voorzitter van de ouderraad, kunnen de kinderen straks veiliger spelen, maar zij vindt dit niet de definitieve oplossing. Daar moet verder op gestudeerd worden.

Spiegel voorgehouden

Kees Goos, voorzitter van de dorpsraad, hield de ongeveer 120 aanwezigen een spiegel voor. Zij zijn die weggebruikers en dus verantwoordelijk. Hij zei dat ook de dorpsbewoners soms veel te hard op het plein rijden.

Toen één van de aanwezigen opmerkte dat het doorgaande verkeer uit het dorp moet was er unaniem applaus. “Dat kan niet,” zei Goos, “dan verplaats je het probleem”.

Hoe groot het probleem is bleek maandagavond tijdens de openluchtvergadering die regelmatig werd overstemd door tractoren. “Er denderen hier jochies van zestien met zware tractoren over het plein,” zei één van de aanwezigen die veel bijval kreeg.

Provincie wil niet

Waarom kunnen die tractoren niet over de Eerdsebaan, vroegen mensen zich af. Wethouder Harry van Rooijen merkte op dat dat weliswaar de beste oplossing zou zijn, maar dat dat nu niet kan. De Eerdsebaan is een provinciale weg waar 80 kilometer per uur gereden mag worden. De provincie wil daar geen landbouwverkeer op. “We hebben de provincie gevraagd er een 50-kilometerweg van te maken. Maar dat willen ze niet,” aldus de wethouder.

Dus komt er nu een demontabel hek op de shared space die de schooljeugd moet beschermen tegen het verkeer. Terwijl de meerderheid van de mensen daar bij hand opsteken voor stemde denderde er dertig meter verder weer een tractor over het plein.