Idee van Hart voor snelle coronatest leerkrachten is verboden

MEIERIJSTAD – Het idee van de lokale partij Hart om leerkrachten bij voorrang te laten testen op het coronavirus mag niet van de overheid. De politieke partij Hart wilde dat leekrachten in de gemeente Meierijstad met voorrang worden getest op het coronavirus. Volgens Hart hebben lange wachttijden kwalijke gevolgen voor de leerkrachten.

Hart dacht dat de gemeente iets te zeggen had over de GGD. Navraag bij de GGD leert dat er alleen wordt getest in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ondanks dat de GGD van de gemeenten is, hebben die niets te zeggen over de uitvoering van het programma.

“Dat is jammer en tegelijkertijd te verdedigen. Het ministerie wil juist voorkomen waar wij voor pleitten: dat gemeenten eigen prioriteiten kunnen stellen”, aldus fractievoorzitter Laurens van Voorst. “Gelukkig is de noodzaak van een voorkeurspositie voor leerkrachten op dat niveau ook bekend. Er lijkt te worden gewerkt aan een landelijk plan dat lijkt op ons idee.”

Het probleem is nijpend, aldus Hart. “Leerkrachten zitten thuis soms dagenlang te wachten op de test en vervolgens op de uitslag daarvan. Vervangers zijn dun gezaaid en dus worden nogal eens hele klassen naar huis gestuurd. Dat is op zich al kwalijk, maar leidt ook nog eens tot een domino-effect: ouders moeten plots opvang thuis regelen, bijvoorbeeld door vrije dagen op te nemen en zadelen zo hun collega’s onverwacht met extra werk op,” aldus de politieke partij.