Hans Vlasblom en Ben Merx uit Schijndel Koninklijk onderscheiden

SCHIJNDEL – Hans Vlasblom en Ben Merx waren aangenaam verrast toen burgemeester Kees van Rooij maandagavond tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst naar voren riep en het woord tot het richtte. Beiden werden voor hun verdiensten bij onder andere de Seniorenraad Meierijstad Koninklijk onderscheiden. Zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De burgemeester sprak zijn waardering uit voor de vrijwillige werkzaamheden die beide heren al sinds jaren verrichten voor de gemeenschap.

Overzicht verdiensten Hans Vlasblom
Van 2004 tot heden: Medeoprichter en bestuurslid van de Seniorenraad Meierijstad en bestuurslid
van het project 'Schijndel Ouderenproof’. Destijds medeoprichter en secretaris bij stichting Vernieuwend Ouderenbeleid Schijndel (VOS) én secretaris Seniorenraad Schijndel. De heer Vlasblom maakte tevens deel uit van de themagroep Dienstverlening. Hij ontwikkelde een archiefmap voor senioren voor de organisatie van de thuisadministratie. Daarnaast is hij betrokken bij de ontwikkeling van de Seniorenwijzer, organiseert bijeenkomsten voor ouderen en gezinnen. De heer Vlasblom heeft een initiërende en adviserende rol bij projecten en rapportages op gemeentelijk en provinciaal niveau.

Overzicht verdiensten Ben Merx
Van 2004 tot heden: Secretaris van de Seniorenraad Meierijstad en bestuurslid van het project 'Schijndel Ouderenproof'. Destijds penningmeester bij stichting Vernieuwend Ouderenbeleid Schijndel (VOS) én bestuurslid Seniorenraad Schijndel. De heer Merx zet zich in voor het verbeteren van de leefbaarheid van ouderen. Hij maakt deel uit van de commissie Wonen en Veiligheid en overlegt met diverse instanties als lid van het dagelijks bestuur.

De rol en betrokkenheid van beide heren vanuit de diverse functies zijn van grote betekenis voor de maatschappij en hebben er toe geleid dat met name de aandacht voor de doelgroep ouderen sterk is verbeterd.

Ben Merx, burgemeester Van Rooij en Hans Vlasblom
Fotograaf: Jan van Oort
Ben Merx
Fotograaf: Jan van Oort
Hans Vlasblom
Fotograaf: Jan van Oort