'Handen af van Wijboschbroek' voelt zich niet serieus genomen

Stichting: in oude gemeente Schijndel ging het beter

MEIERIJSTAD – De manier waarop de gemeente Meierijstad burgers betrekt bij het ontwikkelen van wind- en zonneparken, deugt niet. Dat schrijft de Stichting Handen af van Wijboschbroek in een brief aan de gemeenteraad. De stichting heeft een rapport gemaakt over één jaar strijd tegen windmolens in het Wijboschbroek. Conclusie: de hele inspraak moet anders.

De stichting erkent dat de coronacrisis waardoor fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren, geen goed hebben gedaan aan de communicatie. Maar desondanks is er volgens de opstellers van de brief vooral sprake van eenrichtingsverkeer. “De betrokkenheid van de inwoners is laag en voorbehouden aan vooral digitaal vaardigen waardoor velen niet deelnemen. Er is weinig communicatie met het gemeentebestuur en er is grote afstand ontstaan tussen gemeentebestuur en burgers,” aldus de stichting.

Ook het gegeven dat de gemeente voor de communicatie een extern bureau heeft ingehuurd is volgens de stichting een verkeerd signaal.

Het ging volgens Handen af van Wijboschbroek al mis met de uitnodigingen voor de eerste informatiebijeenkomst in april. Voor die bijeenkomst hadden veel te weinig mensen een brief gekregen van de gemeente. Pas nadat de stichting aan de bel trok werden meer omwonenden uitgenodigd.

Het laatste kwartier

Van de digitale bijeenkomst zelf laat de stichting weinig heel. Het was te veel eenrichtingsverkeer. “Het lukte ons als Stichting Handen af van Wijboschbroek uiteindelijk in het laatste kwartier om via de microfoon aan de inleiders welgeteld 1 vraag te stellen. We kregen een onduidelijk antwoord en helaas was onze beurt voorbij. Om de deelnemers niet te veel te belasten in tijd werd de bijeenkomst afgesloten. Slechts enkele vragenstellers zijn aan bod gekomen, de tijd was om,” aldus de stichting in het eigen evaluatieverslag.

De stichting schrijft dat zij via meerdere brieven aan de gemeente om informatie heeft gevraagd. Ook dat was geen onverdeeld succes blijkt uit het verslag: “Er gaat beide keren vele maanden overheen voordat er een reactie komt. We moesten 5 maanden wachten op het – overigens negatieve – antwoord op onze eerste brief. Onze tweede brief van 14 januari 2021 heeft nog geen reactie opgeleverd, zelfs geen ontvangstbevestiging.”

Afstand met burger groter

Vroeger, toen er alleen nog de gemeente Schijndel was, ging het volgens de stichting veel beter. Na het ontstaan van de gemeente Meierijstad is de afstand tussen bestuur en burger groter geworden. Vroeger vroeg de gemeente aan de dorpsraad van Wijbosch wat er in het dorp moest gebeuren. “Wat een omslag,” aldus de stichting.

Die pleit voor nog een omslag waarbij overleg over windmolens op een andere manier wordt aangepakt. ´ Burgers zijn de motor van de gemeente waarin ze wonen. Zij dragen bij aan het realiseren van een leefbare en aantrekkelijke leef- en woonomgeving. Dat doe je in goed overleg met instanties en bewoners. Elkaar serieus nemen is het devies,” aldus Handen af van Wijboschbroek.

Extern bureau niet onpartijdig

Ook de werkgroep Bescherm de Rooise Heide, die tegen windmolens op die locatie is, heeft kritiek. Niet zozeer op de manier waarop de gemeente in coronatijd gedwongen is te communiceren, wel op het externe bureau dat het proces begeleidt. Volgens de werkgroep is dat bureau niet onpartijdig.

“Bij de vraag, over de afstand tot bewoning en de hoogte van de windmolens wordt ontwijkend gereageerd en geprobeerd met een politiek correct antwoord te komen. Dit is niet hun taak en schept bij ons weinig vertrouwen in hun onpartijdige rol in het verdere onderzoek dat door hun gedaan zal worden,” aldus de werkgroep.

Onderonsje

Ook een onderonsje tijdens de digitale vergadering tussen de gespreksleider en een vertegenwoordiger van de gemeente is bij de werkgroep in het verkeer keelgat geschoten. “In de meeting komt de Vlagheide ter sprake en vind er een ongemakkelijke maar vooral ongepaste tête á tête plaats tussen de gespreksleider en de vertegenwoordiger van de gemeente. In dit een-tweetje komen wij te verstaan dat hier al van alles over bekend is maar dat daar niet over gesproken mag worden met de deelnemers. Ook dit schept wederom weinig vertrouwen in het externe bureau als onpartijdige partij.”