Grote legionella-uitbraak in Schijndel is 'zorgwekkend'

MEIERIJSTAD - Hoewel nog steeds niet duidelijk is waar de oorzaak ligt van de grote legionella-uitbraak in Schijndel die vandaag bekend is gemaakt en het zeker niet vast staat dat de besmettingen zijn toe te schrijven aan seniorencomplex Servaeshof (onderdeel van De Laverhof) worden daar nu wel extra maatregelen genomen omdat 4 van de 10 patiënten die getroffen zijn door legionella, daar wonen.

Uit voorzorg waren de douche-koppen al vervangen en nu worden vrijdag de waterleidingen van 34 woningen op advies van de GGD eveneens uit voorzorg chemisch gereinigd. De bewoners mogen ook die dag geen kraanwater gebruiken en worden daarom zo veel als mogelijk is elders onder gebracht vrijdag.
Dat gebeurt zoveel mogelijk door familieleden of in de centrale ontmoetingsruimte van het naast gelegen Mgr. Bekkershuis, maar enkele bewoners zijn te ziek om hun appartement te verlaten en voor hen wordt extra ondersteuning geregeld,


Donderdagmorgen hebben de gemeente Meierijstad en de GGD bekend gemaakt dat in Schijndel deze week een ongekend grote uitbraak is geconstateerd van legionalla-besmettingen. Inmiddels liggen er al 10 patiënten in het ziekenhuis en is er ook al één patiënt overleden.
Burgemeester Kees van Rooij noemde donderdagmiddag tijdens de inderhaast belegde persconferentie de situatie 'zorgwekkend' te vinden en riep iedereen op alert te zijn.

Klachten die kunnen optreden bij legionella zijn hoge koorts, koude rillingen, verwardheid, kortademigheid, braken en diarree. Klachten kunnen lijken op klachten die ook bij corona voor komen, maar GGD arts Ariene Rietveld verklaarde nadrukkelijk dat er geen relatie is tussen legionella en corona. Alle patiënten zijn tussen de 60 en 90 jaar oud. Of de patiënt die inmiddels overleden is een man of een vrouw was wordt uit privacy overweging niet nader bekend gemaakt.

De GGD en de gemeente zijn naarstig op zoek naar een mogelijke bron in Schijndel maar die is tot nu toe nog niet gevonden. Omdat de legionella-bacterie zich vooral verspreid door verneveling in de buitenlucht zijn al direct de fonteinen in het centrum van Schijndel onderzocht, maar dat heeft geen resultaat opgeleverd. Wel zijn desondanks uit voorzorg die fonteinen buiten werking gesteld.

Legionella-besmettingen ontstaan in (stilstaande) waterleidingen en zijn gevaarlijk als ze door verneveling worden ingeademd. Koeltorens, fonteinen, wasstraten, jacuzzi's en dergelijke zijn vaak een potentiële bron, maar in Schijndel is nog geen enkele relatie gevonden. Ook is er geen plaats of relatie gevonden tussen de 10 patiënten die inmiddels in de ziekenhuizen in Den Bosch en Uden zijn opgenomen.

"Topje van ijsberg"

Weliswaar zijn vier van die patiënten bewoners van het Mgr. Bekkershuis en Servaeshof van Laverhof, maar daar is volgens de GGD na onderzoek van de leidingen niets gebleken van een mogelijke besmetting.

Volgens de GGD arts is het zeer uitzonderlijk in Nederland dat in dit jaargetijde op zo'n klein gebied als de kern Schijndel een dergelijk grote uitbraak bekend wordt. Zij vreest dat de 10 patiënten die nu bekend zijn slechts het "topje van de ijsberg" zijn en verwacht dat er de komende dagen dus nog meer besmettingen bekend zullen worden.