Grondwaterpeil Dommelgebied in het rood

Waterschap de Dommel heft onttrekkingsverbod op

MEIERIJSTAD – Waterschap de Dommel heeft het verbod om water op te pompen uit sloten en beken in haar gebied opgeheven. Nooit eerder was een verbod op het gebruik van water uit beken en sloten zo lang van kracht.

De regen van de laatste weken heeft gezorgd voor voldoende water in sloten en beken om het verbod op te heffen. De opheffing van het verbod geldt voor het gehele gebied van De Dommel, met uitzondering van de inlaatgebieden Olen en Sonse Heide (Sonniuswijk), waar een permanent onttrekkingsverbod geldt.

"In het rood"

Ondanks het opheffen van het verbod is het grondwaterpeil in het gebied van Waterschap de Dommel nog altijd laag. Onder de grond staat het grondwaterpeil op veel plaatsen nog ‘in het rood’. “Serieus werk maken van water vasthouden in het gebied blijft noodzakelijk om de grondwatervoorraad aan te vullen. Ook als waterschap houden we de komende periode waar mogelijk water vast met tijdelijke (rijplaat-)stuwen,” aldus het schap.

Het stroomgebied van Waterschap de Dommel