SINT-OEDENRODE – Eén gebouw waar iedereen in de wijk zich thuis voelt. Dat is het idee achter ‘De Groene Long’ in de Rooise wijk Kienehoef. Dit multifunctionele gebouw moet in 2024 klaar zijn.

Voor die tijd moet nog heel wat werk verzet worden. Maar de eerste stap is nu gezet. Alle organisaties die in ‘De Groene Long’ onderdak vinden hebben opgeschreven aan welke eisen het gebouw moet voldoen. Dat gaat over de grootte van het gebouw, maar ook over belangrijke uitgangspunten van het gebouw.

Spil in de wijk

‘De Groene Long’ moet een spil in de wijk worden. In het gebouw komen onder meer basisschool De Springplank, basisschool Kienehoef, kinderopvang De Verbinding, de wijkraad KCK Rooi, Welzijn de Meierij, de Seniorenraad en turnvereniging Dioscuri’94.

Uitwerking

De eerste basis voor het multifunctionele gebouw is nu gelegd. Deze basis heeft de instemming van het college van burgemeesters en wethouders. Op 24 juni zal de gemeenteraad naar het eisenpakket van ‘De Groene Long’ kijken en haar mening daarover geven.