Groen licht voor collegeprogramma en begroting Meierijstad

Meierijstad – Brede steun donderdagavond voor het collegewerkprogramma en de begroting over 2023. De gemeenteraad stemde met grote meerderheid in met het collegeprogramma ‘Thuis in Meierijstad, Mijlpalen 2023-2026’. Uit de begroting bleek bovendien dat Meierijstad financieel gezond is met een overschot vorig jaar van dertien miljoen euro.

In de notitie ‘Thuis in Meierijstad’ die digitaal 139 pagina’s beslaat, staan de ambities en plannen voor de komende bestuursperiode van vier jaar. Basis voor het stuk is het coalitieakkoord dat na de verkiezingen werd gesloten tussen CDA, Hier, VVD en PvdA-GroenLinks.

Algemene beschouwingen
Tijdens de algemene beschouwingen herkenden de meeste partijen zich in de kwesties die het college in Meierijstad wil aanpakken. Zaken als mobiliteit (N279 en A50), woningbouw in kleine kernen, het openluchtzwembad in Veghel, veiligheid op straat en energietransitie en bedrijventerreinen komen ook in veel individuele partijprogramma’s terug.

Verplicht stemmen
Alleen Ruud Merks van de SP en Peter Verkuijlen van Gemeentebelang Meierijstad herkenden zich niet in het programma. Zij wilden het collegewerkprogramma voor kennis aannemen, maar dat bleek niet mogelijk. “Stemmen is verplicht”, zei de jarige burgemeester Kees van Rooij en daarop stemde de SP als enige partij tegen het werkprogramma.

Hard aan het werk
Plannen maken is één ding, maar ze goed uitvoeren is een tweede. De partijen in de gemeenteraad waren het gisteravond eens dat het college dan ook hard aan het werk moet. De VVD riep op tot daadkracht. Albert Dominicus: “De schop moet in de grond”. GertJan Hobert van D66 was een beetje teleurgesteld. “Er is veel visie maar de plannen hadden wel wat concreter mogen zijn. Hij wilde verduidelijking over hoeveel woningen er jaarlijks worden bijgebouwd in de dorpen. “Zeshonderd”, antwoordde wethouder Rik Compagne. En Gemeentebelang noemde de begroting abstract. “Die kunnen we zo moeilijk toetsen”, vond Verkuijlen. “Ik hoop wel op doe-ambtenaren en geen schrijfambtenaren."