Groei woningbouw Brabant trekt aan

DEN BOSCH - Na een dip in 2020 als gevolg van corona groeit het aantal huizen in Brabant weer. In 2021 en 2022 wordt alles bij elkaar een groei verwacht van ongeveer 25.000 woningen. Het aantal afgegeven bouwvergunningen loopt ook op.

Uit plangegevens van de Brabantse gemeenten blijkt bovendien, dat veel woningen gebouwd worden op locaties binnen de steden en dorpen: zo’n 72% van de geplande woningbouw in de komende vijf jaar komt op zogenoemde inbreidingslocaties.

Dat blijkt uit het ‘Kwartaalbeeld woningmarkt Noord-Brabant’ van de provincie, met daarin de stand van zaken tot en met het tweede kwartaal van dit jaar.

Aanvoer bouwmaterialen lastig

Gemiddeld genomen werd in de eerste helft van dit jaar begonnen met de bouw van zo’n 3.000 woningen per kwartaal . Wel lag het aantal in aanbouw genomen woningen in de eerste drie maanden flink lager. De reden kan, net als in 2020, liggen in de effecten van corona. Zo was bijvoorbeeld de aanvoer van bouwmaterialen door grensbeperkingen lastiger en was de arbeidsbezetting soms minder door de quarantainemaatregelen en ziekte.

Ook het winterweer (sneeuw, vorstverlet) kunnen hierbij een rol hebben gespeeld. In het tweede kwartaal, waarin gestart is met de bouw van maar liefst meer dan 4.000 woningen, is deze terugval echter meteen weer gecompenseerd.

Leegstaande kantoren

De groei van de woningvoorraad is de laatste jaren flink toegenomen in Brabant. Lag deze groei in 2015 nog op slechts 6.700 woningen (het dieptepunt van de kredietcrisis), de laatste tijd ligt de groei gemiddeld steeds zo rond de 12.000 woningen per jaar.

Naast de toegenomen nieuwbouw speelt, vooral in de (grotere) steden, dat er ook veel leegstaand kantoor-, winkel- en ander vastgoed de bestemming wonen krijgt. Ook in 2021 en 2022, met een verwachte toename van in totaal 25.000 woningen (12.500 gemiddeld per jaar), verloopt de groei van de woningvoorraad goeddeels volgens planning. Vooral in de randgemeenten rond de grote en middelgrote steden en in het landelijk gebied ligt de groei de eerstkomende tijd boven de prognose-aantallen.