Goede Doelen Week Schijndel gaat van start

SCHIJNDEL – De vernieuwde inzameling van geld voor 17 goede doelen start op zondag 19 september en loopt tot 26 september. Het grote voordeel hierbij is dat er nu jaarlijks nog maar één collectant aan de deur komt. Zij geven een collecte-enveloppe met een donatieformulier af. Later komen ze langs met een collecte-emmer om deze weer op te halen.

Collecteren 2.0

In veel gemeenten is er inmiddels een gezamenlijke collecteweek voor alle goede doelen. Een verandering die al gaande was, maar door corona in een stroomversnelling is gekomen, is de mogelijkheid voor pinbetaling. Er kan middels een QR-code gescand worden, waarna op de website precies kan worden aangegeven welk donatiebedrag aan welk goed doel gegeven mag worden.

De goede doelen die zich hebben aangesloten zijn: Alzheimer Nederland, Amnesty International, Diabetes Fonds, Epilepsiefonds, HandicapNL, Hartstichting, Hersenstichting,
KWF Kanker bestrijding, Long Fonds, Nationaal Fonds Kinderhulp, Nationaal MS Fonds, Brandwondenstichting, Stichting Gehandicapt Kind, Nierstichting, Prinses Beatrix Spierfonds, Reuma Fonds en ten slotte De Zonnebloem.

Het is tevens mogelijk één bedrag te doneren, waarna dit evenredig wordt verdeeld over de verschillende goede doelen. Een combinatie van beide is uiteraard ook mogelijk. Voor meer informatie kan men terecht op de website van de Stichting Goede Doelen Week Schijndel: www.gdwschijndel.nl.