Goed rapport voor Fioretti College: ‘Superschool’ volgens Elsevier

Criteria
Elsevier hanteert dezelfde criteria als de onderwijsinspectie: Onderwijspositie (welk onderwijs volgt de leerling in leerjaar 3 en komt dat overeen met het basisschooladvies?), Onderbouwsnelheid (hoeveel leerlingen komen zonder zittenblijven in de derde klas?), Bovenbouwsucces (hoeveel leerlingen doorlopen zonder zittenblijven de bovenbouw? en Examencijfers (hoe goed zijn de examenresultaten? Hier wordt het gemiddelde van alle leerlingen in alle vakken van de afgelopen drie jaar gewogen).

VEGHEL - Weekblad Elsevier publiceerde onlangs de resultaten van haar jaarlijkse onderzoek naar de prestaties van middelbare scholen. Net als vorig jaar blijkt het Fioretti College ruimschoots de beste vmbo-school in de regio te zijn. Vorig jaar kreeg de school voor mavo, vmbo en praktijkonderwijs voor de afdelingen basisberoeps, kaderberoeps en mavo het predicaat ‘goed’. Dit jaar stijgt de basisberoepsgerichte leerweg daar bovenuit met het predicaat ‘super’. Slechts zeven scholen in Nederland krijgen van Elsevier hetzelfde oordeel voor die leerweg. De test gaat over het schooljaar 2016-2017.

Trots
Een school kan per onderwijsresultaat drie scores halen: Bij de beste 15 procent, bij de middelste 70 procent of bij de zwakste 15 procent scholen. Om het predicaat ‘superschool’ te krijgen is het van belang dat er voor drie van de vier onderwijsresultaten bij de beste 15% scholen wordt gescoord. Die mooie prestatie hebben we dus voor de afdeling basis neergezet. Voor de afdelingen kader en mavo ontvangt de school van Elsevier het eindoordeel ‘goed’. Resultaten waar de schoolleiding met recht trots op is.