Gildezusters officieel welkom bij Sint Barbara

VEGHEL – Ter gelegenheid van de heroprichting van het Sint Barbara Gilde werden op 22 januari 1980 de eerste statuten ondertekend. Hiermee ontwaakte het Veghelse gilde na enkele honderden jaren uit de slaapstand. Op woensdag 22 januari 2020, exact 40 jaar na de heroprichting, zaten bestuursleden weer tegenover de notaris. Nu was het notaris Bram van den Boogaart die naar het Gildehuis was gekomen voor een belangrijke statutenwijziging. De reden? Het lidmaatschap van de eerste Gildezuster. Volgens de oude statuten moest een Gildelid een persoon van het mannelijk geslacht zijn. “Uw gilde is nu 2020”, aldus notaris Van den Boogaart.

Eed van Trouw
Maureen Holland (24 jaar) is degene die historie schrijft bij het Sint Barbara Gilde. Zij is de eerste vrouw die het mannenbolwerk betrad. Nadat de algemene vergadering de statutenwijziging had goedgekeurd legde Maureen op 7 december 2019 tijdens een Heilige Mis in de Lambertuskerk de ‘Eed van Trouw’ af. Van de Koning ontving zij de hoed ten teken dat ze volwaardig lid is. Maureen was overigens geen onbekende bij haar Gildebroeders. Haar vader is tamboer en schutdeken bij het gilde. Mauree deed al mee met onder andere kruisboogschieten en roert als tamboer zelf ook de trom.

De statutenwijziging op 22 januari was tevens het startschot voor de feestelijkheden in dit jubileumjaar. Die worden in de loop van het jaar bekend gemaakt.