GGD: jeugd in de regio drinkt meer en ervaart vaak stress (video)

DEN BOSCH - Meer jongeren in onze regio drinken, vergeleken met het landelijk gemiddelde en ze ervaren ook vaak stress. Dat zijn twee belangrijke uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Jeugd die afgelopen najaar is uitgevoerd.

Ruim 11.000 middelbare scholieren in de GGD-regio Hart voor Brabant vulden een vragenlijst in over gezondheid, welzijn en leefgewoonten. Het ging om leerlingen van de klassen 2 en 4.

Meer drinken
Een van de uitkomsten is dat er nog steeds veel jongeren in het werkgebied zijn die al op jonge leeftijd alcohol drinken. 31 procent van de leerlingen gaf aan in de afgelopen vier weken alcohol te hebben gedronken. Landelijk is dat 27 procent. Eén op de vijf had in dezelfde periode wel eens vijf of meer glazen alcohol gedronken en 18 procent gaf aan dronken te zijn geweest. Het alcoholgebruik neemt toe als de leerlingen ouder worden. Er wordt vooral gedronken bij vrienden of vriendinnen, thuis en bij evenementen als de kermis en feesten. 55 procent van de ondervraagden zegt ook dat ouders het drinken van alcohol goed vinden of er niets van zeggen.

Roken en stress
Het onderzoek toont ook aan dat het aantal scholieren dat wekelijks rookt is gestegen van 3 naar 4 procent. En 10 procent van de jongeren in de regio zegt iedere week te vapen. Positief is dat de leerlingen actiever zijn dan het landelijk gemiddelde als het gaat om sporten en bewegen. Maar slechts 15 procent voldoet aan de richtlijn om dagelijks minstens een uur te bewegen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat jongeren meer stress ervaren. 47 procent voelt zich (zeer) vaak gestrest, terwijl dat in 2021 nog 43 procent was. School of huiswerk zijn de belangrijkste factoren, maar ook de dingen die ze daarnaast nog moeten doen. Een kwart van de jongeren zegt ook last te hebben van prestatiedruk. De mentale gezondheid blijft volgens de GGD een probleem. Van de deelnemers aan het onderzoek zegt een kwart psychische klachten te ervaren. Positief is wel dat 97 procent van hen zegt dat ze daarvoor terecht kunnen bij andere mensen.

'Blijven investeren'
De conclusie van de GGD Hart voor Brabant is dat het enorm belangrijk blijft om te investeren in de gezondheid van de jeugd. Thérèse Claassen, directeur publieke gezondheid: “Ik maak mij grote zorgen over de risico's van het toegenomen middelengebruik, de ervaren druk bij de jeugd en de kwetsbare psychische gezondheid. Als we deze negatieve trend niet kunnen keren, wordt gezond opgroeien en mee kunnen doen in de samenleving voor steeds meer jeugdigen minder vanzelfsprekend. We weten dat preventie de sleutel is tot een gezonde toekomst. Daarom blijven we daar vol op inzetten. Op voorlichting over wat de risico's zijn, op bewustwording dat iedereen altijd een keuze heeft en op het vertrouwen dat jeugdigen een beroep kunnen doen op hulp en ondersteuning als dat nodig is. Maar dat kunnen we niet alleen. We doen dat mét de jeugdigen, hun ouders, hun docenten en anderen om hen heen.”

Van mediapartner, Dtv Nieuws