Gevolgen vogelgriep in Uden voor omgeving

MEIERIJSTAD – Nu in Uden vogelgriep is vastgesteld op een pluimveebedrijf met 46.000 dieren heeft dat ook gevolgen voor bedrijven in de regio. Om verspreiding van het virus te voorkomen zijn de kuikens geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Maar er gelden ook andere maatregelen voor bedrijven in de omgeving. Waaronder een vervoersverbod voor bedrijven waarvan een deel binnen de gemeentegrenzen van Meierijstad ligt.

Maatregelen NVWA
In de 1 kilometerzone rondom het getroffen Udense bedrijf ligt 1 ander pluimveebedrijf dat niet in het pluimveedichte gebied ligt. Dit bedrijf wordt door de NVWA gescreend en bemonsterd op vogelgriep en 14 dagen intensief gemonitord door GD. In de 3 kilometerzone liggen 5 pluimveebedrijven. Die worden door de NVWA gescreend en bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometerzone liggen 82 andere pluimveebedrijven, waaronder een pluimveeslachterij. Voor de bereikbaarheid daarvan is een voorgeschreven route vastgesteld, een zogenaamde ‘corridor’.

Vervoersverbod
Volgens Martijn Goosensen, persvoorlichter bij het Ministerie van Landbouw en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het ingestelde vervoersverbod betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Overzichtskaart
Fotograaf: Ministerie LNV