Geurnorm Veghels Buiten naar 5 odeur

MEIERIJSTAD – Het mag een beetje ‘stinken’ in Veghels Buiten, maar de twee veehouderijen die daar in de buurt staan moeten wel gewoon hun bedrijf kunnen blijven uitoefenen.
Dat was de uitkomst donderdagavond van een debat in de gemeenteraad over de geurnorm voor deze grote nieuwbouwwijk.
Die geurnormen worden vastgelegd in odeurs per kubieke meter (ouE/m3) en voor het landelijke buitengebied gold in het verleden daar ouE 8. Maar in de woonwijken in Veghel geldt een norm van ouE 3 en dat zou nu ook moeten gaan gelden voor Veghels Buiten.


Polder-oplossing
Naar goed Nederlands gebruik is daarom door het college gezocht naar een polder-oplossing en die is gevonden…een geurnorm van ouE 5.
Met name de fracties van Lokaal, Gemeentebelang en Fvd keerden zich tegen een verlaging van de geurnom. Niet omdat alleen al de naam Veghels Buiten aangeeft dat je buiten woont en daar dus wat ‘stankoverlast’ bij kan horen en ook niet alleen omdat de veehouderijen er nu eenmaal eerder waren dan de nieuwe bewoners, maar ook omdat een verlaging van de geurnorm ertoe kan leiden dat er minder woningen kunnen worden gebouwd in Veghels Buiten.

Maar volgens wethouder Jan van Burgsteden is dat niet het geval en is de gulden middenweg die de gemeente nu kiest een goede oplossing. De veehouders kunnen hun bedrijf voortzetten, de geplande woningen in Veghels Buiten kunnen worden gebouwd en de mogelijke stankoverlast voor de nieuwe bewoners wordt tot aanvaardbare proporties teruggebracht. En 27 van de 36 aanwezige raadsleden waren het met die visie eens.