Veel vragen, weinig antwoorden over winturbines Wijboschbroek

MEIERIJSTAD – In de zoektocht naar geschikte locaties voor windturbines vond donderdagavond de derde sessie plaats. Met de bijeenkomsten wil de gemeente Meierijstad burgers van meet af aan betrekken bij het besluitvormingsproces rond de plaatsing van windturbines. De sessie vond in verband met corona ook nu weer online plaats en dit keer stond het Wijboschbroek centraal.

Wijboschbroek geschikt?
Is het Wijboschbroek een geschikte locatie voor de plaatsing van windturbines? Dat was is centrale vraag die ten grondslag lag aan de online-sessie. Maar die vraag werd gisteren nog niet beantwoord, en dat was overduidelijk ook niet de bedoeling. “Want de gemeente wil eerst sámen met de inwoners zoeken naar criteria en voorwaarden om tot een besluit te komen,” zo benadrukte Wethouder Harry van Rooijen die de sessie inleidde.

Criteria
De sessie was dus bedoeld om inwoners in te lichten over de spelregels van het zoekproces en over de criteria. Het was dus tamelijk taaie kost voor niet-ingewijden en ook nog niet heel erg concreet. En juist in de chat-sessie waarin inwoners konden reageren kwamen veel concrete vragen aan bod. Vragen als: Hoe hoog worden die windmolens? Hoeveel windmolens komen er? En wáar komen de windmolens precies? Dat waren juist de vragen die veel omwonenden bezig houden .

Concreet
De beleidsmedewerker van de gemeente en de medewerker van het technische onderzoeksbureau Pondera de sessie inhoudelijk leidden kwamen de bezorgde deelnemers wel op enkele punten tegemoet. Zo kon Sergej van de Bilt van Pondera melden dat de windturbines niet lager dan 150 meter (ashoogte) werden omdat een kleiner type windturbine niet rendabel is. Ook kon hij melden dat er minimaal drie windturbines per locatie komen.

Wereld te winnen
Uit de reacties werd ook duidelijk dat er nog een wereld te winnen valt voor de gemeente. Het verschil tussen de houding van de gemeente om een open dialoog te voeren en een deel van inwoners is groot. De verontruste inwoners, verenigd in Handen af van Wijboschbroek, zijn niet zozeer geïnteresseerd in een ‘open zoekhouding’ die de gemeente voor staat. Hun enige doel is om Wijboschbroek windmolenvrij te houden. En het lijkt er vooralsnog op dat de tegenstanders de wind mee hebben in hun streven.

Wind mee
Want één van de randvoorwaarden voor de zoektocht is dat er ‘in principe’ geen windturbines komen in het Natuur Netwerk Brabant, en daar is het Wijboschbroek een onderdeel van. Maar de formulering ‘in principe’ geeft al aan dat van die regel kan worden afgeweken. En dan gaat het om de randen van het gebied langs een hoofdinfrastructuur, in dit geval de grens met de Zuid-Willemsvaart. Een ander ‘voordeel’ voor de tegenstanders van windmolens is de ligging binnen het radargebied van Volkel, de luchtmachtbasis hemelsbreed op een ruime 15 kilometer verwijderd van het Wijboschbroek.

Strijdbaar
Naar al die harde en zachte criteria voor en tegen plaatsing wordt de komende tijd gekeken en inwoners mogen ook criteria inbrengen, benadrukten de sessieleiders. Wat betreft de kansen dát er langs de randen van het Wijboschbroek ook echt windturbines komen, is het nog veel te vroeg om uitspraken te doen. Wat wel duidelijk werd in de online vergadering is dat de strijdbare houding van veel omwonenden nog niet geluwd is, een jaar na de oprichting van de actiegroep.

Fotograaf: Thomas Reaubourg via www.unsplash.comh