Gemeentewerf Rooi gaat dicht

MEIERIJSTAD – De gemeentewerf aan de Eerschotsestraat in Sint-Oedenrode gaat sluiten. De buitendienst gaat voortaan werken vanuit de gemeentewerven in Schijndel en Veghel. Voor inwoners verandert er niets, de milieustraat in Sint-Oedenrode blijft gewoon open.

De verhuizingen vloeien voort uit de samenvoeging van de buitendiensten van de drie voormalige gemeenten. Waar alle andere afdelingen sinds de fusie al samengingen, doorliep de buitendienst vanaf 2017 een eigen ontwikkeltraject.
Wethouder Harry van Rooijen geeft aan dat de werkzaamheden van de buitendienst de afgelopen jaren veranderd zijn: “Het accent ligt op gepland beheer en onderhoud van bomen, speelvoorzieningen, plaagdierenbestrijding, afvalcontainerservice, bebording en evenementenondersteuning en op afhandelen van meldingen die binnenkomen Daarbij past een breed inzetbare en flexibeler buitendienst”.


Groen en grijs apart
Grofweg is het werk van de buitendienst onder te verdelen in ‘groen’ en ‘grijs’. Groen is onder andere het onderhoud van de bomen, speelvoorzieningen, begraafplaatsen en aanpakken van plaagdieren. De categorie grijs bevat werkzaamheden aan wegen, paden, gladheidsbestrijding, bebordingen etc. De werf in Schijndel wordt de uitvalsbasis voor groen, die in Veghel voor grijs. Personeel, materiaal en materieel kunnen dan flexibeler en efficiënter ingezet worden.


De werf aan de Eerschotsestraat is ongeveer 3000 m2 groot en is gelegen in een woongebied. Op dit moment is nog niet precies duidelijk wat er op die plek komt, maar dat zouden huizen kunnen zijn.