Gemeenteraad vanaf 2 september weer fysiek bij elkaar

Door de uitbraak van het coronavirus was de gemeenteraad gedwongen om alleen nog maar digitaal te vergaderen. Op die manier is het de afgelopen maanden gelukt om alle noodzakelijke besluiten te kunnen nemen. En toch is het vaak prettiger en ook handiger om fysiek bij elkaar te zijn tijdens een vergadering. Daarom komt de raad vanaf 2 september weer fysiek bijeen in het bestuurscentrum.

Anderhalve meter
Natuurlijk worden de bijeenkomsten aangepast aan alle maatregelen die noodzakelijk zijn zoals looproutes, desinfectiemiddelen en de anderhalve meter afstand tussen de
deelnemers. Daarom kan in het bestuurscentrum slechts in één vergaderruimte een bijeenkomst worden gehouden. De raadsvergadering beginnen weer om 19.30 uur, zoals gewoonlijk. De commissies zullen apart vergaderen op woensdag en donderdag.

Nog geen publiek bij raadsvergaderingen
Voor het publiek verandert er nog niets. Er is een beperkt aantal zitplaatsen. Bij een raadsvergadering is dus geen ruimte voor het bijwonen van het publiek. Belangstellenden kunnen de vergadering, zoals gebruikelijk, via de
livestream (www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen.