Gemeentebelang wil openbare omgevingsdialoog over De Molenheide Schijndel

SCHIJNDEL – Gemeentebelang Meierijstad wil dat er een openbare omgevingsdialoog wordt georganiseerd over de toekomst van Camping de Molenheide in Schijndel. Dat bleek donderdagavond nadat, voorafgaand aan de openbare raadsvergadering, in een besloten raadsvergadering over dit onderwerp was gesproken.

Zoals bekend heeft de gemeente een koopovereenkomst gesloten met Comfort Parcs en wil de gemeente dat op termijn de camping weer in hoofdzaak gebruikt gaat worden voor recreatieve doeleinden.
De gemeente wil ook dat een aantal ongewenste ontwikkelingen zoals huisvesting van arbeidsmigranten en permanente bewoning, worden aangepakt.

Na afloop van de besloten raadsvergadering donderdagavond kondigde Gemeentebelang aan een motie te willen indienen waarin staat dat Ben W een openbare omgevingsdialoog moeten organiseren en de uitkomst daarvan aan de raad moeten voorleggen voordat B en W besluiten nemen over een, tijdelijk of permanent, ander recreatief gebruik van (delen van) de camping.
In de motie stelt Gemeentebelang dat het woongenot van de bewoners van camping De Molenheide en van de bewoners in de omgeving een verantwoordelijkheid is van de gemeente en dat daarom de omvorming van de camping in goed overleg en samenspraak met de bewonersdient plaats te vinden.

De motie werd overigens donderdagavond nog niet behandeld, maar Gemeentebelang wil dat dat wel gaat gebeuren in de raadsvergadering van februari.